Keuze cocccidiose vaccin bij pluimvee

Het gebruik van coccidiose vaccins in leg- en vermeerderingsdieren is een maatregel die ronde na ronde als routine wordt uitgevoerd. Op jonge leeftijd kan inzet van deze producten, zonder schade, een levenslange immuniteit geven. Het is zeker belangrijk om op de veiligheid van het vaccin en op de werkzaamheid te letten, omdat niet alle vaccins hetzelfde zijn. Door veldgebruikers wordt met name veiligheid vaak aan de orde gesteld.

Vaccins tegen coccidiose bestaan ​​voornamelijk uit levende oöcystenOm goede immuniteit te verkrijgen moeten deze vaccinstammen een aantal keren door de dieren passeren om de juiste werking te creëren. Het is daarom van essentieel belang dat alle vaccinstammen zich in het dier vermeerderen, om gegarandeerd te zijn van bescherming tegen de meest voorkomende, en schade veroorzakende veldstammen. Voorwaarde is dat de vaccins op de juiste wijze worden toegediend en dat het stalmanagement zodanig is dat de vaccinstammen optimaal kunnen vermeerderen.

De snelheid van de aanvang van deze vermeerdering in de dieren en de aantallen oöcysten, die na vaccinatie aangetoond worden geven een indicatie van de veiligheid en werkzaamheid. Een indicatie van deze waarden kan worden verkregen door met regelmaat, op dag 7, 14, 21 en 28 na vaccinatie OPG’s te laten uitvoeren op mest van gevaccineerde dieren. Het vroeg aantonen van oöcysten na vaccinatie en de maximale aantallen die daarbij gevonden worden zijn indicaties van de mate van verzwakking van vaccins. Hoe verder verzwakt, hoe minder de kans op beschadigingen in het maagdarmkanaal.

Kippen

Vergelijkende onderzoeken hebben aangetoond dat er een duidelijk verschil is tussen verzwakte (geättenueerde) en niet verzwakte vaccinstammen, die gebruikt worden bij lang levende dieren. De niet verzwakte stammen gedragen zich als veldstammen en kunnen nogal wat schade veroorzaken. Voor de Europese situatie zijn enkel verzwakte vaccin stammen toegelaten. Maar ook daar zijn wel degelijk verschillen tussen de vaccins met verzwakte stammen

De coccidiose vaccins van Hipra onderscheiden zich door een snellere vermeerdering van alle vaccinstammen in de kip. Daarnaast laten zij een lagere waarde zien in de OPG tellingen van de mest van dieren na vaccinatie. Deze lagere tellingen zijn gerelateerd aan een lagere score in de mate van darmbeschadigingen bij sectie. Conclusie uit onderzoek, gepresenteerd op verschillende congressen, laat zien dat het Hipra vaccin het meest geattenueerde vaccin is.

Een vaccin wat voorspelbaar vermeerderd in het dier en de darm weinig beschadigt moet een wegingsfactor zijn bij de keuze van een coccidiose vaccin. Zeker bij het gebruik in lang levende dieren.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over coccidiose neem dan contact op met de HIPRA pluimveedierenarts: Pieter Kuhne +31 6 82896434