Gebruik van coccidiose vaccins in een rotatie programma bij slachtkuikens

Resistentie tegen geneesmiddelen is een probleem waar dieren worden gehouden onder intensieve omstandigheden en waar medicijnen worden gebruikt om parasitaire infecties te bestrijden. Dit geldt met name voor de anticoccidiose middelen die worden gebruikt voor de preventie van coccidiose, veroorzaakt door protozoa van het geslacht Eimeria bij pluimvee.

Resistentie is gedocumenteerd voor alle tientallen geneesmiddelen die zijn goedgekeurd voor gebruik bij kippen en er zijn verschillende niveaus van resistentie aanwezig voor degenen die momenteel worden gebruikt. Een mogelijke oplossing is de introductie van medicijngevoelige parasieten in de stallen waar pluimvee wordt gehouden, zodat ze dergelijke resistente organismen kunnen vervangen. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van levende vaccins die stammen van Eimeria bevatten, die werden geïsoleerd voordat de meeste anticoccidiose verbindingen werden geïntroduceerd. Dergelijke stammen zijn bijzonder gevoelig voor geneesmiddelen. Praktische voorstellen om dit doel te bereiken zijn het afwisselen van vaccinatie met medicatie (de zogenaamde rotatieprogramma’s) in opeenvolgende koppels, die op hetzelfde pluimveebedrijf worden gehouden.

CPD-rotatieprogramma

Voorstellen voor een jaarlijkse productiecyclus van vleeskuikens met chemotherapie en vaccinatie zijn beschreven. Het vaccineren van 3 vleeskuiken cycli per jaar kan leiden tot duurzame en langdurige beheersing van Eimeria-infecties bij pluimvee. De bestrijding van aviaire coccidiose is een van de belangrijkste succesverhalen van veterinaire parasitologie. Echter, zolang pluimvee wordt geproduceerd in contact met hun uitwerpselen, zullen ziekten zoals coccidiose blijven voorkomen. Alternatieve productiesystemen zouden dergelijk contact kunnen beperken, zoals het huisvesten van kuikens op draadbodems, maar dergelijke systemen zijn onrendabel gebleken in de vleeskuikenproductie. Pogingen om de parasiet uit te roeien door quarantaine, desinfectie en sanitaire voorzieningen zijn niet succesvol geweest.

Langdurige beheersing van coccidiose

Vaccinatie wordt vaak gepromoot als alternatief voor chemotherapie voor de bestrijding van coccidiose en is inderdaad de voorkeursmethode voor de preventie van de ziekte bij legdieren. De meeste huidige commerciële vaccins bevatten levende oöcysten van verschillende soorten Eimeria.  Coccidiose vaccins kunnen een significante impact hebben op de aanwezige medicijnresistente populatie van coccidia in vleeskuikenbedrijven en een belangrijke rol spelen in geïntegreerde controleprogramma’s met chemotherapie en vaccinatie. Op deze manier kan een langdurige, duurzame beheersing van coccidiose worden bereikt.

Voor meer informatie contacteer uw bedrijfsdierenarts. Dierenartsen kunnen voor meer informatie direct contact opnemen met HIPRA pluimveedierenarts: Nikolai Ongena: +32 486 086 803.