Goed stalmanagement bij gevaccineerde vleeskuikens resulteert in optimale immuniteit tegen coccidiose

Om coccidiose  in een vleeskuiken koppel tegen te gaan moet er aan een tweetal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet het vaccin zorgvuldig worden toegediend, zodat alle dieren het in voldoende mate kunnen opnemen, en ten tweede moet het stalmanagement dusdanig georganiseerd zijn dat de vaccinstam goed in de dieren kan circuleren.

Managen van circulatie in een koppel is evenzo belangrijk als het toedienen van het coccidiose vaccin. Om een optimale immuniteit op te kunnen bouwen moeten de vaccinstammen ten minste drie keer het vleeskuiken passeren. Een circulatie duurt gemiddeld 7 dagen. De immuniteit kan dus na ongeveer 21 dagen worden bereikt, mits de omstandigheden in de stal optimaal zijn.

Belangrijkste aandachtspunten bij stalmanagement zijn het goed reinigen van voer- en drinklijnen, de juiste temperatuur en luchtvochtigheid in de stal én een zodanig stalinrichting dat het vaccin goed kan roteren in de kuikens.

Stalmanagment

Extra aandacht voor voer- en drinklijnen

Voordat er een nieuwe koppel wordt opgezet is het van essentieel belang dat de stal goed is voorbereid. Het verdient aanbeveling om extra aandacht te besteden aan de voer- en drinklijnen. Zorg ervoor dat er geen voerresten in de voerlijnen of voersilo achtergebleven zijn van voorgaande koppels. Deze voerresten kunnen namelijk stoffen bevatten die de coccidien van het vaccin kunnen afdoden. Hetzelfde geldt voor de drinklijnen, deze moeten vrij zijn van chemicaliën die de coccidien kunnen beschadigen. Met name in de eerste drie levensweken van de koppel, wanneer de afweer zich moet ontwikkelen, kan dit van grote invloed zijn. Indien het de eerste koppel is die gevaccineerd wordt, is het aan te raden om de stal zeer zorgvuldig te ontsmetten met middelen die coccidien elimineren. Dit zal de “oversleep” van veldstammen naar de gevaccineerde koppels verminderen, en het makkelijker maken om de vaccinstam te laten “nestelen”  in de stal.

Optimale temperatuur en luchtvochtigheid in de stal

Zowel temperatuur als vochtigheid zijn belangrijke parameters voor het circuleren van het vaccin. Naast het algemene advies voor stalklimaat: CO2 <2.000ppm, maximaal 3.000ppm, NH3: <10ppm,  minimale temperatuur van 32˚C op kuikenhoogte en de vloertemperatuur van 30˚C, zijn er specifieke vereisten voor coccidiose vaccinaties. Zo moet voor optimale sporulatie van oöcysten de relatieve vochtigheid in de stal 60% bedragen en wordt een strooisel temperatuur van 25˚C aangeraden. Om de vochtigheid van het strooisel te verhogen is het aan te raden om met een gieter wat extra water te sprenkelen naast de drinklijnen. Als de stal is uitgerust met een koel vernevelingssysteem kan dit enkele minuten per uur aangezet worden om de vochtigheid in de stal te verhogen.

Juiste stalinrichting voor circulatie van het vaccin

Voor het optimaal roteren van het vaccin is een goed contact tussen het uitgescheiden vaccin en de kuikens noodzakelijk. Dit is alleen mogelijk als de kuikens op de grond worden gehouden met een normaal commerciële bezetting.

Voor meer informatie contacteer uw bedrijfsdierenarts. Dierenartsen kunnen voor meer informatie direct contact opnemen met HIPRA pluimveedierenarts: Nikolai Ongena: +32 486 086 803.