Het GLOBAL HATCHERY HEALTH PROGRAM helpt pluimveehouders resultaten te optimaliseren

Global Hatchery Health Program

Broederijvaccinatie neemt meer en meer toe en wordt een zeer belangrijke schakel in de pluimvee-industrie voor bestrijding van economisch belangrijke pluimveeziekten, zoals coccidiose.

Zo blijkt de broederij een van de belangrijkste toepassingslocaties te zijn voor het toedienen van coccidiose vaccins. Om pluimveebedrijven te ondersteunen om maximale resultaten op het gebied van gezondheidspresentaties te behalen heeft HIPRA een reeks van services ontwikkeld. Deze zijn opgenomen in het nieuwe GLOBAL HATCHERY HEALTH PROGRAM .

Vooral de grove spraymethode wordt veel gebruikt, vanwege de efficiëntie, om de orale inname van de coccidia-vaccindruppels door de kuikens te optimaliseren. Het belangrijkste doel dat het coccidiosevaccin in het vroege leven wordt toegediend is om de verzwakte, door vroegrijpheid geselecteerde oöcysten eerder te laten repliceren dan wilde oöcysten op boerderijniveau.

Naast vroege preventie biedt vaccinatie op de broederij nog andere belangrijke voordelen, zoals de betrouwbaarheid van een volledige dosistoepassing, de hygiënische omstandigheden, minder vaccinatiefouten, een geautomatiseerde manier van vaccin toediening en een snelle methode om het ​​vaccin toe te dienen bij een groot aantal kuikens.

Deze voordelen helpen om  de gezondheid, de prestaties en een hogere efficiëntie van de koppels te bevorderen, vooral wanneer een goede monitoring en controle van alle vaccin gerelateerde activiteiten is geïmplementeerd.

Het GLOBAL HATCHERY PROGRAM bevat drie services:

  1. Optimalisatie van vaccinatieprocedures
  2. Eendagskuiken (DOC)kwaliteitscontrole
  3. KPI-analyse

Ad 1. Optimalisatie van vaccinatieprocedures

Deze service is gericht op het garanderen van correcte vaccinatieprocedures voor alle toedieningsroutes om zo mislukte toepassingen te verminderen en een ​​betere veiligheid en doeltreffendheid van vaccinatie te bereiken.

Ad 2. Eendagskuiken (DOC) kwaliteitscontrole

Kuikenkwaliteit en vaccinatiekwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het een kan niet zonder het ander. Om deze reden is dit programma erop gericht om te garanderen dat de kuikens de broederij in de beste conditie verlaten. Dankzij DOC-kwaliteitsbeoordeling wordt dit gedaan door middel van numerieke en objectieve gegevens:

  • Fysieke evaluatie: gebaseerd op de PAS REFORM “Pasgar Score”-test, een formule waarmee de kuikenkwaliteit kan worden beoordeeld met een numerieke waarde.
  • Microbiologische evaluatie: de evaluatie van de microbiologische kwaliteit die werkt als een barometer van de processen die verbonden zijn aan de vermeerderaars en de biosecurity van de broederij.

Deze aanpak biedt de mogelijkheid om op veldniveau te anticiperen op uitdagingen.

Ad 3. KPI-analyse

Het GLOBAL HATCHERY PROGRAM omvat data wetenschapsanalyse (begeleid door HIPRASTATS®), om de belangrijkste prestatie-indicatoren op broederijniveau te beoordelen, en om gegevens om te zetten in bruikbare informatie om het besluitvormingsproces te verbeteren. Deze service maakt een diepgaande analyse mogelijk van de belangrijkste variabele factoren, die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke uitkomst en sterfte in de eerste week. Door al deze evaluaties kunnen kritische punten gemakkelijker worden opgespoord. Dit kan het broederijteam helpen betere beslissingen te nemen.

Voordelen van KPI-analyse:

  • Unieke realtime vaccinatiecontrole door traceerbaarheid.
  • Anticiperen op velduitdagingen.
  • Detectie van verbeterpunten door de gegevens van de broederij.
  • Besparing in tijd en geld door optimaal gebruik te maken van het vaccinatieproces.

Wilt u meer weten over het GLOBAL HATCHERY PROGRAM neem dan contact op met de HIPRA pluimveedierenarts Pieter Kühne +31 6 8289 6434