Vaccineren tegen coccidiose geeft rust en minimaliseert antibioticagebruik

De ziekte coccidiose kan enorme problemen veroorzaken op een pluimveebedrijf. Een gerichte aanpak is daarom noodzakelijk om deze ziekte te voorkomen. Wereldwijd zien we dat vaccineren tegen coccidiose toeneemt omdat dit de juiste bescherming biedt. Op een pluimveebedrijf in Friesland, waar gemiddeld 50.000 vleeskippen worden gemest, wordt al 2 jaar gevaccineerd tegen coccidiose. Volgens deze pluimveehouder is er meer rust in de stal en hoeft er nauwelijks meer antibiotica toegediend te worden.

Een goed nest kippen

Het pluimveebedrijf in Friesland mestte tot voor twee rondes terug Ross Rangers maar zijn nu overgestapt naar Hubbard JA787. Kuikens met een goed nest keurmerk mogen niet te snel groeien, maximaal is dat 50 gram per dag. Voor ze naar de slacht gaan moeten ze minimaal 7 weken oud zijn, het eindgewicht ligt dan rond de 2495 gram. De kuikens worden sinds twee jaar tegen coccidiose gevaccineerd met het vaccin Evant®. In het verleden moest er zeer goed gelet worden op kwaliteit van de mest en zo nodig ingegrepen worden met medicatie en bijsturingmiddelen, zoals zuren en koper. Sinds ze over zijn gegaan op vaccineren tegen coccidiose is de gezondheid van de kuikens veel stabieler. Daarnaast zien ze dat de gevaccineerde koppels een goed en voorspelbaar financieel resultaat laten zien. Volgens de pluimveehouder zorgt de vaccinatie tevens voor een vermindering van voetzool laesies en hak dermatitis.

Aandacht voor bioveiligheid en vaccineren

Ondanks de aandacht voor een goede bioveiligheid blijft de vrees voor uitbraak van vogelgriep altijd groot. Het pluimveebedrijf is gelegen in Friesland, in een gebied wat veel bezocht wordt door trekvogels. Op het bedrijf zelf worden bezoekers toegelaten maar men dient zich aan de strikte voorzorgsmaatregelen te houden. Bezoekers kleden zich eerst in een aparte ruimte om en dragen verplicht een overall en laarzen, alvorens ze de stal mogen betreden.
Het vaccinatieprogramma is, in samenspraak met dierenarts Jos van Arkel van Dierenkliniek Den Ham in Overijssel, zo afgestemd dat de kuikens in goede gezondheid kunnen groeien. Bij aankomst worden de kuikens vanuit de kratten gelost in een met kuikenpapier afgeschermde ruimte, die zich tussen twee drinknippel leidingen bevindt. Doordat ze hier dicht opeen zitten kan de dierenarts de kuikens zeer precies sprayen met het coccidiose vaccin. Dit wordt gedaan met gedimd licht. Na het sprayen wordt er volop licht gegeven waardoor de kuikens het vaccin met kleurstof gedurende 20 minuten van elkaar opnemen. Daarna krijgen de kuikens direct de hele stalruimte, conform het ‘goed leven’ concept waarmee gewerkt wordt. Om snelle rijping van de oocysten te bevorderen in het strooisel is geadviseerd om de relatieve vochtigheid (RH) van de stallucht, en daarmee de vochtigheid van het strooisel hoog te houden. Dat doen ze met het koelsysteem in de stal dat water verneveld. Naast coccidiose wordt er ook tegen andere ziekten gevaccineerd, op dag 1 en dag 14 een IB vaccin, na 7 tot 10 dagen een NCD vaccin. En afhankelijk van het niveau van maternale antilichamen wordt er op het juiste tijdstip gevaccineerd tegen de ziekte Gumboro.

Preventief vaccineren geeft rust

Coccidiose wordt veroorzaakt door de parasiet Eimeria. Het gevolg is een darminfectie, die resulteert in een verhoogde voederconversie en verlaagde dagelijkse groei. Daarnaast leidt deze ziekte tot een verhoogde sterfte, welke bij Eimeria tenella zeer acuut kan zijn. De ziekte coccidiose kan een enorm effect op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Wereldwijd is het gebruik van vaccins tegen cocciodiose toegenomen omdat vaccineren ten opzichte van het gebruik van coccidiostatica in het voer een betere bescherming biedt. Ook de pluimveehouder uit Friesland ervaart dat met de inzet van het coccidiose vaccin het al vele rondes goed gaat en gezonde kippen worden afgeleverd. Bovendien zorgt het vaccin ervoor dat er nauwelijks antibiotica ingezet hoeft te worden. In de laatste twee jaar is er geen enkele antibioticabehandeling toegepast. Volgens de pluimveehouder geeft preventief vaccineren niet alleen rust in stal maar ook bij de pluimveehouder.

Meer informatie over Coccidiose

Bent u als pluimveehouder geïnteresseerd in informatie over coccidiose kijk dan op onze HIPRA website: www.eimeriaprevention.com Hebt u vragen over vaccineren tegen coccidiose op uw bedrijf neem dan contact op met uw dierarts of met de HIPRA pluimveedierenarts: Pieter Kuhne +31 6 8289 6434