Registratienummer:
EU/2/14/167/001-007.

Bestanddelen:
Elke dosis (2 ml) bevat: Werkzame stoffen: geïnactiveerd porciene parvovirus, stam NADL-2 RP>1.15 *, geïnactiveerd Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ELISA > 3,34 log2 EI50% **. *RP, relatieve potentie (ELISA), ** EI50% -remming ELISA 50%. Adjuvans: HIPRAMUNE® Gd.

Doeldier:
Varkens (zeugen, gelten).

Indicatie:
Voor de actieve immunisatie van zeugen voor de bescherming van nakomelingen tegen transplacentaire infectie veroorzaakt door porciene parvovirus. Voor de actieve immunisatie van zeugen en beren ter vermindering van klinische verschijnselen (huidlaesies en koorts) van vlekziekte als gevolg van Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1 en 2.

Aanvang van de immuniteit:
Porciene parvovirus: vanaf het begin van de drachtperiode. E. rhusiopathiae: drie weken na voltooiing van het basisvaccinatieschema.

Duur van de immuniteit:
Porciene parvovirus: vaccinatie verschaft de foetus bescherming gedurende de duur van de dracht. E. rhusiopathiae: vaccinatie beschermt tegen vlekziekte tot het moment van aanbevolen hervaccinatie (ongeveer zes maanden na het basisvaccinatieprogramma).

Dosering en toedieningsweg:
Een dosis (2ml) toedienen door intramusculaire injectie diep in de nekspieren: Basisvaccinatieschema: aan varkens vanaf 6 maanden oud die niet eerder met het product zijn gevaccineerd moeten twee injecties met een interval van 3-4 weken worden gegeven. De tweede injectie moet 3-4 weken voorafgaand aan het dekken worden toegediend. Hervaccinatie: een enkele injectie moet 2-3 weken vóór elke dekking (ongeveer elke 6 maanden) worden toegediend.

Bijwerkingen:
Milde tot matige ontsteking op de injectieplaats, die doorgaans binnen vier dagen verdwijnt maar in enkele gevallen tot 12 dagen vaccinatie kan aanhouden. Een voorbijgaande verhoging van de lichaamstemperatuur binnen de eerste 6 uur na vaccinatie, die spontaan binnen 24 uur verdwijnt.

Wachttijd:
Nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
A
lleen gezonde dieren vaccineren. Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Houdbaarheidstermijn:
Diergeneesmiddel in verkoopverpakking: 2 jaar. Na eerste opening van de primaire verpakking: onmiddellijk gebruik. Na combinatie met UNISTRAIN® PRRS: 2 uur.

Verpakking:
Flacons van 10, 25 en 50 doses.

Indeling:
UDD

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135. 17170 Amer (Girona), Spanje. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32(0) 9 29644 64