Registratienummer: EU/2/16/194/001-003

Suspensie en oplosmiddel voor orale spray voor kippen.

SAMENSTELLING PER DOSIS
(0,007 ml) niet-verdund vaccin: Eimeria acervulina-stam 003,332 tot 450 gesporuleerde oöcysten; Eimeria brunetti-stam 034, 213 tot 288 gesporuleerde oöcysten; Eimeria maxima-stam 013, 196 tot 265 gesporuleerde oöcysten; Eimeria necatrix-stam 033, 340 tot 460 gesporuleerde oöcysten en Eimeria tenella-stam 004, 276 tot 374 gesporuleerde oöcysten.

OPLOSMIDDEL:
HIPRAMUNE®T.

INDICATIES:
Kippen: voor actieve immunisatie van kippen vanaf 1 dag oud voor het reduceren van klinische symptomen (diarree), darmlaesies en oöcystenoutput geassocieerd met coccidiose veroorzaakt door Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix en Eimeria tenella. Duur van immuniteit: 60 weken na vaccinatie in een omgeving waar de recirculatie van öocysten mogelijk is.

WIJZE VAN TOEDIENINGSWEG:
Door grove spray met behulp van een geschikt hulpmiddel. Vóór het starten van de voorbereiding, dient u ervoor te zorgen dat u een schone houder beschikbaar hebt met voldoende capaciteit voor het klaarmaken van de verdunde vaccinoplossing: capaciteit van 280 ml, 1.400 ml of 2.800 ml respectievelijk voor flacons met 1.000, 5.000 of 10.000 doses. Voeg water op kamertemperatuur toe (223 ml, 1.115 ml of 2.230 ml water respectievelijk voor flacons met 1.000, 5.000 of 10.000 doses). Schud de flacon met oplosmiddel. Verdun de inhoud van de flacon met schoon water op kamertemperatuur in een geschikte houder. Schud de vaccinflacon en verdun de inhoud in de vorige oplossing. Vul het reservoir van het spray-instrument met al de klaargemaakte vaccinoplosssing. Houd de verdunde vaccinoplossing in continue homogenisatie door een magnetische roerder te gebruiken terwijl het vaccin via een grove spray wordt toegediend aan de kuikens. Om de uniformiteit van het vaccin te verbeteren, dient u de kuikens in de transportdoos te houden gedurende minstens 1 uur, zodat ze alle vaccindruppels innemen. Daarna kunt u de kuikens in de stal plaatsen en verder gaan met uw normale werkzaamheden. DOSERING: Een dosis vaccin (0,007 ml) vanaf 1 dag oud.

BIJWERKINGEN:
Geen.

WACHTTIJD:
0 dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

Het vaccin zal geen andere diersoorten beschermen dan kuikens tegen coccidiose en het is alleen doeltreffend tegen de aangegeven Eimeria-soorten. Kuikens moeten strikt op een bodem gehouden worden die recirculatie van oöcysten toelaat tijdens de eerste 3 weken na vaccinatie. Vaccineer alleen gezonde kippen. Het wordt aanbevolen om strooisel te verwijderen en de faciliteiten en het materiaal te reinigen tussen productiecycli om veldinfecties te reduceren. Er mogen geen coccidiostatica of andere middelen met anticoccidiale activiteit worden gebruikt in de voeding of het water gedurende minstens 3 weken na de vaccinatie van de kippen. De correcte replicatie van de vaccinoöcysten en, als gevolg daarvan, de ontwikkeling van een solide immuniteit kunnen hierdoor in het gedrang komen. Bovendien zou de verbetering van bescherming door herinfecties met oöcysten ook beperkt zijn. Bewaar en transporteer het vaccin gekoeld (2-8 °C). Niet invriezen.

HOUDBAARHEID:
Na het openen van de primaire verpakking: onmiddellijk gebruiken. Levensduur na verdunning volgens de aanwijzingen: 10 uur.

VERPAKKING:
Eén flacon van 1.000 doses en één flacon met 50 ml oplosmiddel. Eén flacon van 5.000 doses en één flacon met 250 ml oplosmiddel. Eén flacon van 10.000 doses en één flacon met 500 ml oplosmiddel.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer informatie: +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking.