Lyofilisaat en een oplossing voor suspensie voor injectie voor rundvee. 

SAMENSTELLING PER DOSIS (2ml):
Lyofilisaat: Levend gE- tK- bovine herpesvi-rus type I met dubbele deletie (BoHV-1), stam CEDDEL:106,3 – 107,3CCID50. Oplosmiddel:Fosfaatbufferoplossing. 

INDICATIES:
Voor de actieve immunisatie van rundvee vanaf de leeftijd van 3 maanden tegen het bovine herpesvirus type 1 (BoHV-1),ter vermindering van de klinische verschijnselen van infectueuze bovine rinotracheïtis (IBR) en ter vermindering van de uitscheiding van het veldvirus. 

TOEDIENINGSWEG:
Intramusculair. Aanvang van immuniteit: 21 dagen na voltooiing van het basisvaccinatieschema. Duur van immuniteit: 6 maanden na voltooiing van het basisvaccinatieschema.

CONTRA-INDICATIES:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
Alleen gezonde dieren vaccineren.

BIJWERKINGEN:
Een lichte stijging van de lichaamstemperatuur tot 1°C komt vaak voor binnen 4dagen na vaccinatie. Een stijging van de rectale temperatuur met maximaal 1,63°C bij volwassen koeien en met maximaal 2,18ºC bij kalveren kan soms worden waargenomen. Deze voorbijgaande temperatuurstijging verdwijnt binnen 48 uur spontaan weer zonder behandeling en is niet gerelateerd aan koorts. Een tijdelijke ontsteking op de vaccinatieplaats binnen 72 uur na de vaccinatie komt vaak voor bij runderen. Deze lichte zwelling duurt meestal minder dan 24 uur. Vaccinatie zou mogelijk exceptioneel voor overgevoeligheidsreacties kunnen zorgen. In dergelijke gevallen dient een gepaste symptomatische behandeling te worden toegediend. Gebruik tijdens dracht en lactatie: Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. 

HOUDBAARHEIDSTERMIJN:
Houdbaarheid van lyofilisaat in de verkoopverpakking: 2 jaar. Houdbaarheid van het oplosmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar. Houdbaarheid na reconstitutie: 6 uur. 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN:
Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaar de flesjes in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Voor veterinair gebruik. 

REGISTRATIENUMMERS:
5 doses:EU / 2/10/114/001; 25 doses:EU / 2/10/114/002 UDD.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze.