geïnactiveerd vaccin met Histophilus somni en Mannheimia haemolytica leukotoxoïd in injecteerbare emulsie voor runderen. 

SAMENSTELLING PER DOSIS(2ml):
Mannheimia haemolytica biotype A serotype A1, geïnactiveerde celvrije suspensie met leukotoxoïd ELISA > 2,8 (*) en geïnactiveerde Histophilus somni Bailie-stam MAT > 3,3 (**). (*) Ten minste 80% van de gevaccineerde konijnen heeft een ELISA-waarde van > 2,0; de gemiddelde ELISA is > 2,8. (**) Ten minste 80% van de gevaccineerde konijnen heeft een log2 MAT-waarde van ≥ 3,0; de gemiddelde log2 MAT > 3,3.

INDICATIES:
Voor de vermindering van klinische verschijnselen en longlaesies veroorzaakt door Mannheimia haemolytica serotype A1 en Histophilus somni bij kalveren vanaf 2 maanden oud. 

TOEDIENINGSWEG:
Voor subcutaan gebruik. 

DOSERING:
2 ml/kalf van 2 maanden oud. Deze dosis van 2 ml moet na 21 dagen worden herhaald. Vaccineer kalveren via een subcutane injectie in het prescapulaire gebied. Toediening van de dosis aan afwisselende zijden heeft de voorkeur. 

BIJWERKINGEN:
Na elke vaccinatie kan er een tijdelijke temperatuurverhoging (tot 2 oC) optreden, maar deze verdwijnt na 4 dagen. Gevaccineerde dieren kunnen na toediening van het vaccin op de injectieplaats een lokale zwelling hebben van 1 tot 7 cm. Deze zwelling kan 14 dagen na de vaccinatie verdwenen of duidelijk in omvang afgenomen zijn, maar in sommige gevallen na de tweede toediening tot wel 4 weken aanhouden. 

CONTRA-INDICATIES:
Vaccineer geen zieke dieren en vaccineer niet bij een overgevoeligheid voor de actieve bestanddelen, het adjuvans of hulpstoffen. 

WACHTTIJD:
0 dagen. 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
Alleen gezonde dieren mogen gevaccineerd worden. Laat het vaccin voordat het wordt toegediend op een temperatuur van +15 tot +25°C komen. Schudden voor gebruik. Dit product bevat minerale olie. Onbedoelde injectie/zelfinjectie kan pijn en zwelling veroorzaken, vooral als de injectie in een gewricht of vinger plaatsvindt. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot verlies van de aangetaste vinger als er niet onmiddellijk medische hulp wordt verleend. Gekoeld bewaren en transporteren bij +2 tot +8°C en beschermd tegen licht. Niet in de vriezer bewaren. 

VERPAKKINGSGROOTTEN:
10 doses per flacon (20 ml) en 50 doses per fles (100 ml). 

REGISTRATIENUMMER:
REG NL 10460, UDD. 

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spanje. Tel. +34(972) 430660 – fax +34(972) 430661.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking.