Registratie: REG NL-10154 / BE-V267005

SAMENSTELLING PER DOSIS
Levend aviare infectieuze Bursitis virus bij gevogelte, stam GM97: 102 – 103 EID50 (Embryo Infective Dose 50%). Verschijningsvorm: roodachtige tablet.

INDICATIES:
Actieve immunisatie van slachtkuikens met onbeduidende hoeveelheden maternale antistoffen (ELISA van 500 of minder) om sterfte door en symptomen en aandoeningen van de ziekte van Gumboro te reduceren. Het gevogelte kan worden ingeënt vanaf de eerste levensdag. De aanvang van de immunisatie is 14 dagen na de vaccinatie en de duur is 43 dagen na de vaccinatie.

 CONTRA-INDICATIES:
Niet gebruiken bij zieke vogels.
Niet gebruiken bij leg- en broedkippen.
Niet gebruiken in geÏnfecteerd koppels met klinische verschijnselen vertonen.

BIJWERKINGEN:
Toediening van een enkele dosis veroorzaakt lymfocytaire depletie in de bursa van Fabricius (in 50-75% van de follikels). Lymfocytentoename wordt 14 dagen na de vaccinatie waargenomen, en 28 dagen na de vaccinatie is er nog steeds iets van de depletie (5-25% van de follikels) waarneembaar. Deze lymfocytaire depletie brengt geen immunosuppresief effect met zich mee. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOELDIERSOORT(EN):
Kippen, slachtkuikens

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK:
Oraal, 1 dosis per slachtkuiken. Breek het vacuüm binnen in de ­flacon door middel van het enten van 10 ml drinkwater zonder chloor of andere ontsmettingsmiddelen. Voor toediening licht schudden tot de volledige resuspensie van het gevriesdroogde poeder.

Seronegatieve vogels kunnen vanaf de leeftijd van een dag worden gevaccineerd. De optimale leeftijd voor het vaccineren kan worden berekend aan de hand van het gehalte aan maternale antistoffen in kuikens van een dag oud (formule van Kouwenhoven). Er dienen ten minste 18 vogels te worden getest (bij voorkeur 24) van dezelfde groep volgens de volgende tabel. Alle vogels dienen een enkele vaccindosis te krijgen. Het nodige watervolume voor de reconstitutie is afhankelijk van de leeftijd van de vogels en van het beleid van de fokkerij. In het algemeen is 2 liter water nodig per 1.000 slachtkippen en leeftijd in dagen. Derhalve hebben 1.000 slachtkuikens van 14 dagen oud 28 liter water nodig om 1.000 vaccindoses de reconstitueren. Als de vogels meer of minder water nodig hebben, worden de volumen aangepast in overeenstemming met deze behoefte.

De toedieningswijze van dit vaccin is kritisch. De volgende overwegingen over het gebruik ervan verbeteren de toediening van het vaccin: Het water moet 1 à 2 uur voor de vaccinatie worden verwijderd om ervoor te zorgen dat het gereconstitueerde vaccin in 1 à 2 uur wordt gebruikt.

Voor drinkbakken: tijdens de onthoudingsperiode de drinkbakken leegmaken en reinigen. Het vaccin mengen volgens de aanbevelingen en aan het eind van de onthoudingsperiode, alle drinkbakken met het vaccinhoudende water bijvullen.

Voor drinknippels: een aanzienlijke hoeveelheid afvalwater blijft over in de buizen na de onthoudingsperiode van water. Aanbevolen wordt om de buizen te draineren en deze met het vaccinhoudende water te vullen alvorens de vogels bij de nippels te laten. Het vaccin mengen en de tank weer vullen. Het overtollige volume in de tank onder de afvoerklep berekenen en ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met dit watervolume wanneer het aantal doses dat moet worden toegevoegd wordt berekend. Er moet altijd voedsel beschikbaar zijn bij het vaccineren (de vogels drinken niet als ze geen voedsel hebben). Leidingwater toevoegen wanneer al het vaccinhoudende water is gebruikt.

Gebruik geen gechloreerd water of andere desinfectiemiddelen om het vaccin te reconstitueren.

De handen en werktuigen na gebruik wassen en desinfecteren.

 WACHTTIJD:
Nul dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C (in een koelkast). Beschermen tegen licht. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket / de doos.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN:
Uitsluitend gebruiken bij slachtkuikens met lage gehaltes aan maternale antistoffen (ELISA titers ≤ 500). De optimale dag voor vaccinatie van slachtkuikens wordt berekend naar de formule van Kouwenhoven. Als gevolg van resterende pathogeniteit in de bursa van Fabricius, dient het vaccin enkel te worden gebruikt in zones die zijn besmet met vvIBDV, behalve voor groepen vogels die klinische symptomen vertonen. Er is geen informatie beschikbaar over de interactie van dit vaccin met enig ander diergeneesmiddel. Derhalve is de veiligheid en werkzaamheid van dit produkt wanneer in combinatie wordt gebruikt met andere (op dezelfde dag of op andere tijdstippen) niet onderzocht. – Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch middel. – In geval van accidentale inname, oog- of huidcontact dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter te worden getoond.

HOUDBAARHEID:
Houdbaarheid na verdunning of reconstitutie volgens instructies: 1 uur.

VERPAKKING:
Doos met 1 ­acon van 1000 doses. Doos met 1 ­acon van 5000 doses. Doos met 10 ­acons van 1000 doses. Doos met 10 ­acons van 5000 doses. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer informatie: +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking.