HOE GAAT DIT PRECIES IN Z’N WERK?

Intradermaal vaccineren. U heeft er vast al over gehoord? Kent u een collega varkenshouder die deze techniek al gebruikt? Of misschien past u het zelf al toe op uw bedrijf? In de komende twee nieuwsbrieven komt u alles te weten over intradermaal vaccineren.

Intradermaal vaccineren is een techniek die het toelaat om een entstof in de huid in te brengen. Het volume is kleiner en er komt géén naald aan te pas waardoor de varkens er minder hinder van ondervinden. Ook voor de persoon die de entstof moet toedienen is het aangenamer werken. Het is een techniek die het werkgemak, de correctheid van de enting en het dierenwelzijn bevordert.

Reeds lang geleden vonden de eerste intradermale entingen plaats onder vorm van variolatie: gezonde individuen beschermen tegen pokken door ze te inoculeren met vocht uit koeienpokken. Een slimme man, genaamd Edward Jenner kwam namelijk tot de constatatie dat melkmeisjes wel koeienpokken kregen maar niet de humane variant! Op deze manier kon men zich beschermen tegen de menselijke variant van pokken, een zeer besmettelijke en levensbedreigende ziekte en werd de ziekte uitgeroeid. Ook bij varkens wordt deze techniek al jaren aangewend. In de humane geneeskunde kennen intradermale entingen nog steeds hun toepassing en dan voornamelijk bij Rabiës vaccinatie, al staat de techniek bij varkens al een heel stuk verder!

Eigenlijke techniek – Hoe werkt het bij varkens?

Ongeacht het pathogeen en het type vaccin waarvoor we vroeg in het leven van de big willen vaccineren, moeten we rekening houden met de maternale immuniteit. Dit geldt voor PCV2, maar ook voor Mycoplasma hyopneumoniae. In de praktijk zien we dat bij gelijktijdig vaccineren voor PCV2 en Mycoplasma hyopneumoniae, vaak PCV2 de limiterende factor is om zo vroeg mogelijk te gaan vaccineren.

De laatste ervaringen met Mhyosphere PCV ID tonen aan dat het vaccin effectief is bij een aanzienlijke mate van maternale immuniteit. Onze dierenartsen hebben case per case veel ervaring opgebouwd en kunnen op maat advies geven wanneer er overwogen wordt om te vaccineren bij hoge maternale antistoffen. Het is en blijft een advies op maat, afhankelijk van de infectiedynamiek op het bedrijf op dat ogenblik. Voor advies op bedrijfsniveau neem contact op met Annelies of Thomas.

De huid is één van de grootste organen van het lichaam en staat continu in contact met de buitenwereld. Daardoor zitten er hier een heleboel afweercellen klaar om virussen, bacteriën en zelfs schimmels te kunnen bestrijden. Enerzijds heb je bepaalde cellen, die kiemen rechtstreeks zullen aanvallen en anderzijds zijn er cellen aanwezig die aan de basis liggen voor het ontstaan van antistoffen.

Deze cellen gaan voortdurend circuleren vanuit de huid naar de drainerende lymfeknopen waar de antistoffen worden geproduceerd, nodig voor bescherming. Deze cellen spelen een belangrijke rol in het verkrijgen van een goede afweer tegen natuurlijke infecties. Bij vaccinatie in de huid zullen diezelfde cellen ook zorgen voor een goede bescherming tegen de ziektes waartegen we vaccineren. Deze gespecialiseerde cellen komen duidelijk meer voor in de huid dan in de spier, waardoor de huid een ideale vaccinatieplaats is.

Dit is meteen ook de reden waarom intradermale vaccinatie minstens even goed of beter werkt dan zijn intramusculaire tegenhanger. Het volume dat we inspuiten is veel kleiner, maar de entstof geconcentreerder, waardoor we minder kans hebben op entreactie. De entstof wordt onder hoge druk altijd op dezelfde manier en altijd even diep in de huid geschoten. Deze manier van vaccineren is dus minder onderhevig aan variatie vergeleken met vaccineren met de naald waar je bij ieder varken enigszins op een andere plek in de spier gaat vaccineren (en bij sommige varkens, zoals bij ruime zeugen, zelf in het vetweefsel, wat weinig effectief is). Bij intradermaal vaccineren is er geen discussie over, dit is altijd op dezelfde correcte plek.

Waarom vaccineren we dan bij onze varkens nog niet alles intradermaal? Niet iedere soort vaccin is geschikt om op deze manier toegediend te worden, of soms is het volume dat we nodig hebben om een goede immuunrespons toe te dienen veel groter dan de 0,2 mL die we toedienen met het intradermale toestel. Wel is het zeker dat men voortdurend zoekende is om nog meer vaccinaties intradermaal te kunnen toedienen en zodoende de gezondheid van uw varkens nog verder op een hoger niveau te tillen!

Wilt u graag aan de slag met deze techniek? Contacteer uw bedrijfsdierenarts en samen kijken we hoe ook u in het intradermale verhaal kan stappen!

Wat de voordelen zijn van intradermale vaccinatie leest u in onze volgende nieuwsbrief.

Houd uw email in de gaten!

HIPRA SWINE TEAM