ALLE VOORDELEN VAN INTRADERMAAL VACCINEREN VOOR U OP EEN RIJTJE

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen hoe intradermaal vaccineren bij varkens precies in z’n werk gaat. Nog niet gelezen of graag nog eens opnieuw lezen? Klik hier. In deze nieuwsbrief zetten we de voordelen van intradermaal vaccineren eens op een rij. Want waarom is deze techniek steeds verder aan populariteit aan het winnen? Het antwoord is dat intradermaal vaccineren enorm veel voordelen biedt. Na het lezen van beide nieuwsbrieven kent intradermaal vaccineren ook voor u geen geheimen meer!

Voordelen voor dierenwelzijn in alle afdelingen

Omdat er bij deze techniek geen naald aan te pas komt en slechts een klein volume wordt ingespoten, zullen varkens minder pijn ervaren tijdens de enting. Onderzoek toont aan dat biggen minder lang en hard krijsen in vergelijking met de conventionele vaccinatiemethode met de naald in de spier. Dit draagt bij aan de rust in de hele stal. Als gevolg hiervan zijn de biggen in de kraamstal vaak snel, na de intradermale vaccinatie, weer rustig bij de zeug aan het drinken. Stress en pijn als gevolg van vaccinatie zorgen ervoor dat de biggen minder gaan zuigen waardoor er een risico is voor het optreden van kraamstalbronsten. Intradermale vaccinatie is daarom ideaal voor gebruik in de kraamstal.

Ook bij biggen in de batterij, kort na spenen, ervaren de dieren weinig hinder. De biggen nemen sneller terug voeder op in vergelijking met de vaccinatie met de naald, wat erg belangrijk is in verband met de darmgezondheid.

Bij zeugen zien we dat wanneer we ze tijdens het voederen vaccineren, de zeugen er zo goed als niets van ondervinden en lacterende zeugen kunnen zonder enig probleem ook op de uier worden gevaccineerd. Het vaccineren van zeugen in de losloop is een grote klus, maar u zal ondervinden dat dit met de intradermale methode zonder stress verloopt. De zeugen kunnen rustig blijven liggen en er is weinig risico op wegrennende of uitglijdende zeugen.

Aangezien er een factor 10 minder volume van entstof nodig is dan met intramusculaire vaccinatie, zien we ook minder lokale ontstekingsreactie en minder kans op abcessen.

Meer arbeidsvreugde bij de varkenshouders

We zien in alle afdelingen minder stress en pijn bij de dieren, wat als automatisch gevolg heeft dat het vaccineren ook veel aangenamer wordt voor de persoon die de vaccinaties uitvoert. Met de intradermale techniek hoeven er geen naalden gewisseld te worden, wat een tijdrovende bezigheid is. Veel varkenshouders die met intradermale vaccinatie starten, willen niet meer terug naar vaccinatie met de naald, gewoon omdat ze het veel aangenamer vinden.

Ook zijn er met de intradermale methode minder prikincidenten. Wanneer producten met een zeer sterke hulpstof, bijvoorbeeld minerale oliën worden ingespoten op een plek die weinig kan uitzetten, zoals de vinger, kan men erge pijn of abcesvorming ervaren. Met de intradermale methode zag men dat het percentage prikaccidenten afnam met bijna 75%!

Geen risico op het overdragen van ziektekiemen via de naald

Hoe kan dit, vraagt u zich wellicht af? We zullen het voorbeeld van het PRRS virus nemen. Tijdens het ziekteverloop kan dit virus zich in het bloed bevinden. Vaccineert u met de naald een geïnfecteerd varken, dan kan er een kleine hoeveelheid in of aan de naald blijven plakken waarmee je als het ware het volgende dier diep in de spier kan gaan besmetten.
Is deze kleine hoeveelheid dan niet verwaarloosbaar? Helaas is het antwoord “neen”, aangezien geïnfecteerde dieren tussen de 1.000 en 10.000 virusdeeltjes PRRS per milliliter  in het bloed hebben en varkens al besmet kunnen geraken met enkele tientallen virusdeeltjes is een bloedvolume van 0.001 milliliter reeds voldoende om een volgend slachtoffer te infecteren. Dit is ook voor andere varkensziekten van toepassing: Salmonella, Streptokokken, Mycoplasma suis en gelukkig voorlopig nog niet voor onze contreien belangrijk: Afrikaanse Varkenspest (AVP). Men nam de proef op de som door varkens positief voor AVP te vaccineren tegen circo en  met de naaldloze methode of door middel van de conventionele methode. Alle AVP negatieve varkens werden positief voor AVP wanneer er voordien AVP positieve varkens met dezelfde naald werden gevaccineerd. De varkens die intradermaal werden gevaccineerd bleven negatief!

Intradermaal vaccineren draagt bij aan de voedselveiligheid

Als laatste voordeel willen we nog aanhalen dat er bij de intradermale methode minder risico is op het blijven steken van naalden in het karkas, wat belangrijk is voor de voedselveiligheid, maar ook economische repercussies kan hebben.

Heeft intradermale vaccinatie na het lezen van onze deze nieuwsbrieven geen geheimen meer voor u en wilt u deze methode graag op uw bedrijf uitproberen? Contacteer uw bedrijfsdierenarts en we gaan samen aan de slag!

Wat de ervaringen van veehouders zijn met intradermale vaccinatie kunt u in onze volgende nieuwsbrief bekijken.