EU/2/20/259/001-004.

Samenstelling:
elke dosis van 0,2ml bevat als werkzaam bestanddeel: Geïnactiveerd recombinant Mycoplasma hyopneumoniaecpPCV2, stam Nexhyon: Mycoplasma hyopneumoniae RP*≥1.3, Porcine circovirus type 2 (PCV2) capside-eiwit RP*≥1.3 (*Relative Potency bepaald met ELISA). Adjuvans: Lichte minerale olie (42.40mg).

Indicaties:
voor de actieve immunisatie van varkens, om longlaesies te beperken die in verband worden gebracht met enzoötische longontsteking bij varkens, veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae. Ook om de incidentie van dergelijke laesies te verminderen (zoals geobserveerd in veldonderzoeken). Om viremie, virale belasting in longen en lymfeweefsels en de duur van de viremische periode te beperken die in verband worden gebracht met ziekten die worden veroorzaakt door het porcine circovirus type 2 (PCV2). De werkzaamheid tegen PCV2-genotypen a, b en d is in veldonderzoeken aangetoond. Om de uitval en het verlies van de dagelijkse gewichtstoename veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae en/of PCV2-gerelateerde ziekten te verlagen (zoals in veldonderzoeken geobserveerd bij een leefijd van 6 maanden). Mycoplasma hyopneumoniae, aanvang van de immuniteit: 3 weken na vaccinatie. Duur van de immuniteit: 23 weken na vaccinatie. Porcine circovirus type 2, aanvang van de immuniteit: 2 weken na vaccinatie. Duur van de immuniteit: 22 weken na vaccinatie. Aanvullend werd een vermindering van nasale en faecale uitscheiding en de duur van nasale excretie van PCV2 aangetoond bij dierproeven 4 weken en 22 weken na vaccinatie.

Toediening:
voor intradermaal gebruik met een apparaat geschikt voor naaldloze toediening en dat 0,2 ml dosis per vaccinatie kan toedienen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
gebruik wordt afgeraden tijdens dracht en lactatie.

Dosering:
dien één dosis van 0,2 ml toe aan varkens vanaf 3 weken leeftijd.

Wachttijd(en):
nul dagen.

Houdbaarheidstermijn en speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar. Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct gebruiken. Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Interactie met andere geneesmiddelen:
er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Bijwerkingen:
milde lokale reacties van voorbijgaande aard bestaande uit niet-pijnlijke huidontstekingen van minder dan 3 cm in diameter komen zeer vaak voor. Matige ontstekingen (tussen 3-5 cm) op de eerste dag na vaccinatie worden vaak gezien; deze slinken de volgende dag meestal naar minder dan 3 cm. Deze lokale reacties worden gezien tijdens de eerste week na vaccinatie en duren 1 tot 3 dagen. Eén of twee weken later kunnen deze lokale reacties terugkeren en 1 tot 7 dagen aanhouden. Lokale reacties verdwijnen volledig binnen ongeveer 3 weken na vaccinatie zonder behandeling. Een lichte tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur (gemiddeld 0,3 ºC, bij individuele varkens minder dan 1,5 ºC) is in veldonderzoeken vaak voorgekomen. Deze lichte verhoging nam spontaan af binnen 48 uur zonder behandeling.

Contra-indicaties:
niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, het adjuvans of één van de hulpstoffen.

Verpakking:
50, 125 en 250 doses.

Vergunninghouder:
Laboratorios Hipra, S.A., Avda. la Selva 135, 17170 Amer (Girona) SPAIN.

Indeling:
UDD. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.