EU/2/20/259/001-004.

Samenstelling:
elke dosis van 0,2ml bevat als werkzaam bestanddeel: Geïnactiveerd recombinant Mycoplasma hyopneumoniaecpPCV2, stam Nexhyon: Mycoplasma hyopneumoniae RP*≥1.3, Porcine circovirus type 2 (PCV2) capside-eiwit RP*≥1.3 (*Relative Potency bepaald met ELISA). Adjuvans: Lichte minerale olie (42.40mg).

Indicaties:
voor de actieve immunisatie van varkens, om longlaesies te beperken die in verband worden gebracht met enzoötische longontsteking bij varkens, veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae. Ook om de incidentie van dergelijke laesies te verminderen (zoals geobserveerd in veldonderzoeken). Om viremie, virale belasting in longen en lymfeweefsels en de duur van de viremische periode te beperken die in verband worden gebracht met ziekten die worden veroorzaakt door het porcine circovirus type 2 (PCV2). De werkzaamheid tegen PCV2-genotypen a, b en d is in veldonderzoeken aangetoond. Om de uitval en het verlies van de dagelijkse gewichtstoename veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae en/of PCV2-gerelateerde ziekten te verlagen (zoals in veldonderzoeken geobserveerd bij een leefijd van 6 maanden). Mycoplasma hyopneumoniae, aanvang van de immuniteit: 3 weken na vaccinatie. Duur van de immuniteit: 23 weken na vaccinatie. Porcine circovirus type 2, aanvang van de immuniteit: 2 weken na vaccinatie. Duur van de immuniteit: 22 weken na vaccinatie. Aanvullend werd een vermindering van nasale en faecale uitscheiding en de duur van nasale excretie van PCV2 aangetoond bij dierproeven 4 weken en 22 weken na vaccinatie.

Toediening:
voor intradermaal gebruik met een apparaat geschikt voor naaldloze toediening en dat 0,2 ml dosis per vaccinatie kan toedienen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:
gebruik wordt afgeraden tijdens dracht en lactatie.

Dosering:
dien één dosis van 0,2 ml toe aan varkens vanaf 3 weken leeftijd.

Wachttijd(en):
nul dagen.

Houdbaarheidstermijn en speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar. Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: direct gebruiken. Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Interactie met andere geneesmiddelen:
er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Bijwerkingen:
milde lokale reacties van voorbijgaande aard bestaande uit niet-pijnlijke huidontstekingen van minder dan 3 cm in diameter komen zeer vaak voor. Matige ontstekingen (tussen 3-5 cm) op de eerste dag na vaccinatie worden vaak gezien; deze slinken de volgende dag meestal naar minder dan 3 cm. Deze lokale reacties worden gezien tijdens de eerste week na vaccinatie en duren 1 tot 3 dagen. Eén of twee weken later kunnen deze lokale reacties terugkeren en 1 tot 7 dagen aanhouden. Lokale reacties verdwijnen volledig binnen ongeveer 3 weken na vaccinatie zonder behandeling. Een lichte tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur (gemiddeld 0,3 ºC, bij individuele varkens minder dan 1,5 ºC) is in veldonderzoeken vaak voorgekomen. Deze lichte verhoging nam spontaan af binnen 48 uur zonder behandeling.

Contra-indicaties:
niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, het adjuvans of één van de hulpstoffen.

Verpakking:
50, 125 en 250 doses.

Vergunninghouder:
Laboratorios Hipra, S.A., Avda. la Selva 135, 17170 Amer (Girona) SPAIN.

Indeling:
UDD. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.

NL 110841.

Samenstelling:
levend geattenueerd porcien reproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV), stam VP-046 BIS 103.5-105.5 CCID50 (celcultuur infectieuze dosis). Fosfaatbuffer oplossing.

Indicaties:
fokzeugen en fokgelten: voor actieve immunisatie van fokzeugen en fokgelten op varkenshouderijbedrijven getroffen door het Europese PRRS-virus ter vermindering van voortplantingsstoornissen, incidentie en duur van viremie, transplacentaire virusoverdracht, virale belasting van het weefsel en klinische verschijnselen geassocieerd met infectie door stammen van het PRRS-virus. Onder laboratorium omstandigheden verminderde vaccinatie van vrouwelijke dieren de negatieve invloed van een PRRS-virusinfectie op de prestaties van de biggen (mortaliteit en gewichtstoename) tijdens de eerste 28 levensdagen. De aanvang van immuniteit: 30 dagen na de vaccinatie. De duur van de immuniteit: 16 weken, aangetoond door middel van challenge. Varkens vanaf een leeftijd van 4 weken: voor actieve immunisatie van varkens op varkenshouderijbedrijven getroffen door het Europese PRRS-virus ter vermindering van klinische verschijnselen geassocieerd met een PRRS-virus-infectie, incidentie en duur van de viremie en de duur van virusuitscheiding door geïnfecteerde dieren. Onder experimentele omstandigheden werd aangetoond dat vaccinatie leidt tot een vermindering van de virale belasting van het weefsel in de longen. Onder veldomstandigheden werd, bij een PRRSV-infectie gedurende de afmest periode, een vermindering van de mortaliteit en van de negatieve invloed van de infectie op de dagelijkse gewichtstoename aangetoond. De aanvang van immuniteit: 4 weken na de vaccinatie. De duur van de immuniteit: 24 weken.

Toediening:
intramusculaire of intradermale route; gebruik geschikt apparaat.

Dosering:
2 ml via intramusculaire injectie of 0,2 ml via intradermale toediening.

Interactie met andere geneesmiddelen:
gegevens over de veiligheid en werkzaamheid zijn beschikbaar die aantonen aan dat dit vaccin gecombineerd kan worden met ERYSENG PARVO, en toegediend kan worden op één injectieplaats. Vóór toediening van de gecombineerde producten dient de productinformatie van ERYSENG PARVO te worden geraadpleegd. Verder verwijzen wij u naar de verpakking van het product/folders voor informatie over bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Verpakking:
IM: flacons van 10, 25, 50, 100 en 125 doses plus oplosmiddel. ID: flacons van 50, 100, 125 doses plus oplosmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
Lyofilisaat: bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C (in een koelkast). Niet in de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. Suspendeervloeistof: Bewaren en transporteren beneden 25 °C.

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona)SPAIN.

Indeling:
UDD. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.