lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie of neusspray voor rundvee.

SAMENSTELLING PER DOSES(2ml):
Lyofilisaat: Levend verzwakt bovine respiratoir syncytieel virus (BRSV), stam Lym-56…. 104.7-6.5 CCID50 Oplosmiddel: Fosfaatgebufferde oplossing.

INDICATIES:
Actieve immunisatie van rundvee om de verspreiding van het virus en de respiratoire klinische symptomen die worden veroorzaakt door een bovine respiratoire syncytiële virusinfectie, te verlagen. Aanvang van de immuniteit: 21 dagen na nasale toediening (één dosis). 21 dagen na tweede dosis van het intramusculaire vaccinatieschema (twee dosissen). Duur van de immuniteit: 2 maanden na nasale vaccinatie, 6 maanden na intramusculaire vaccinatie. Vermindering van respiratoire klinische symptomen wordt 5 dagen na intranasale vaccinatie waargenomen.

BIJWERKINGEN:
Na vaccinatie kan er vaak een lichte verandering in de fecale consistentie worden waargenomen. In zeldzame gevallen kunnen kalveren twee dagen na vaccinatie een temperatuurpiek vertonen van ten minste 1,7°C, welke de volgende dag zonder behandeling weer voorbij is. Anafylactische reacties die ernstig kunnen zijn (waaronder fataal), zijn zeer zelden gemeld.

DOSERING EN TOEDIENINGSWEG:
Intranasaal of intramusculair gebruik. Reconstitueer het vaccin met de overeenkomstige hoeveelheid oplosmiddel. De volgende doses en toedieningswijze dienen te worden gebruikt: Rundvee vanaf 9 dagen leeftijd: Primaire vaccinatie (intranasaal gebruik): Verstuif 1 ml in elk neusgat (zodat het totale toegediende volume 2 ml bedraagt). Hervaccinatie: 2 maanden na de primaire vaccinatie één  intramusculaire injectie van 2 ml toedienen en vervolgens om de 6 maanden middels intramusculaire injectie hervaccineren.  Rundvee vanaf 10 weken leeftijd: Primaire vaccinatie (intramusculaire injectie): Eén intramusculaire injectie van 2 ml, gevolgd door een tweede intramusculaire injectie van 2 ml 4 weken later. Hervaccinatie: Dien 6 maanden na voltooiing van het primaire vaccinatieschema één intramusculaire injectie van 2 ml toe en vervolgens elke 6 maanden na de laatste hervaccinatie.

OVERDOSERING:
Na toediening van een overdosis vonden er geen andere bijwerkingen plaats dan deze die hierboven worden beschreven.

WACHTTIJD:
Nul dagen.

HOUDBAARHEIDSTERMIJN:
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden. Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: direct gebruiken.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Vaccineer alleen gezonde dieren. In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Gebruik tijdens dracht of lactatie: De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet gecontroleerd tijdens dracht en lactatie.  Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren: Lyofilisaat: Gekoeld bewaren en transporteren 2 °C – 8 °C. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. Oplosmiddel: Bewaren onder 25 °C. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKINGSGROOTTE:
1 dosis + 2 ml oplosmiddel, 5 dosissen + 10 ml oplosmiddel, 25 dosissen + 50 ml oplosmiddel.

REGISTRATIENUMMERS:
EU/2/19/241/001-005 UDD .

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze.