Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie of neusspray voor rundvee.

SAMENSTELLING:
elke dosis (2ml) bevat Lyofilisaat: Levend verzwakt bovine respiratoir syncytieel virus (BRSV), stam Lym-56…. 104.7-6.5 CCID50 Oplosmiddel: Fosfaatgebufferde oplossing.

INDICATIES:
actieve immunisatie van rundvee om de verspreiding van het virus en de respiratoire klinische symptomen die worden veroorzaakt door een bovine respiratoire syncytiële virusinfectie, te verlagen. Aanvang van de immuniteit: 21 dagen na nasale toediening (één dosis). 21 dagen na tweede dosis van het intramusculaire vaccinatieschema (twee dosissen). Duur van de immuniteit: 2 maanden na nasale vaccinatie, 6 maanden na intramusculaire vaccinatie. Vermindering van respiratoire klinische symptomen wordt 5 dagen na intranasale vaccinatie waargenomen.

BIJWERKINGEN:
na vaccinatie kan er vaak een lichte verandering in de fecale consistentie worden waargenomen. In zeldzame gevallen kunnen kalveren twee dagen na vaccinatie een temperatuurpiek vertonen van ten minste 1,7°C, welke de volgende dag zonder behandeling weer voorbij is.

TOEDIENING:
intranasaal of intramusculair gebruik.

DOSERING:
Reconstitueer het vaccin met de overeenkomstige hoeveelheid oplosmiddel. De volgende doses en toedieningswijze dienen te worden gebruikt:Rundvee vanaf 9 dagen leeftijd: Primaire vaccinatie (intranasaal gebruik): Verstuif 1 ml in elk neusgat (zodat het totale toegediende volume 2 ml bedraagt). Hervaccinatie: 2 maanden na de primaire vaccinatie één  intramusculaire injectie van 2 ml toedienen en vervolgens om de 6 maanden middels intramusculaire injectie hervaccineren.  Rundvee vanaf 10 weken leeftijd: Primaire vaccinatie (intramusculaire injectie): Eén intramusculaire injectie van 2 ml, gevolgd door een tweede intramusculaire injectie van 2 ml 4 weken later. Hervaccinatie: Dien 6 maanden na voltooiing van het primaire vaccinatieschema één intramusculaire injectie van 2 ml toe en vervolgens elke 6 maanden na de laatste hervaccinatie.

OVERDOSERING:
na toediening van een overdosis vonden er geen andere bijwerkingen plaats dan deze die hierboven worden beschreven.

WACHTTIJD:
nul dagen.

HOUDBAARHEIDSTERMIJN:
houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden. Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: direct gebruiken.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Vaccineer alleen gezonde dieren. In geval van accidentele zelfinjectie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Gebruik tijdens dracht of lactatie: de veiligheid van het diergeneesmiddel is niet gecontroleerd tijdens dracht en lactatie.  Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren: Lyofilisaat: Gekoeld bewaren en transporteren 2 °C – 8 °C. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. Oplosmiddel: Bewaren onder 25 °C. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

VERPAKKING:
1 dosis + 2 ml oplosmiddel, 5 dosissen + 10 ml oplosmiddel, 25 dosissen + 50 ml oplosmiddel.

REGISTRATIENUMMERS:
EU/2/19/241/001-005 UDD .

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spanje.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.

geïnactiveerd vaccin met Histophilus somni en Mannheimia haemolytica leukotoxoïd in injecteerbare emulsie voor runderen.

SAMENSTELLING:
elke dosis (2ml) bevat Mannheimia haemolytica biotype A serotype A1, geïnactiveerde celvrije suspensie met leukotoxoïd ELISA > 2,8 (*) en geïnactiveerde Histophilus somni Bailie-stam MAT > 3,3 (**). (*) Ten minste 80% van de gevaccineerde konijnen heeft een ELISA-waarde van > 2,0; de gemiddelde ELISA is > 2,8. (**) Ten minste 80% van de gevaccineerde konijnen heeft een log2 MAT-waarde van ≥ 3,0; de gemiddelde log2 MAT > 3,3.

INDICATIES:
voor de vermindering van klinische verschijnselen en longlaesies veroorzaakt door Mannheimia haemolytica serotype A1 en Histophilus somni bij kalveren vanaf 2 maanden oud.

TOEDIENING:
voor subcutaan gebruik.

DOSERING:
2 ml/kalf van 2 maanden oud. Deze dosis van 2 ml moet na 21 dagen worden herhaald. Vaccineer kalveren via een subcutane injectie in het prescapulaire gebied. Toediening van de dosis aan afwisselende zijden heeft de voorkeur.

BIJWERKINGEN:
na elke vaccinatie kan er een tijdelijke temperatuurverhoging (tot 2 oC) optreden, maar deze verdwijnt na 4 dagen. Gevaccineerde dieren kunnen na toediening van het vaccin op de injectieplaats een lokale zwelling hebben van 1 tot 7 cm. Deze zwelling kan 14 dagen na de vaccinatie verdwenen of duidelijk in omvang afgenomen zijn, maar in sommige gevallen na de tweede toediening tot wel 4 weken aanhouden.

CONTRA-INDICATIES:
vaccineer geen zieke dieren en vaccineer niet bij een overgevoeligheid voor de actieve bestanddelen, het adjuvans of hulpstoffen.

WACHTTIJD:
nul dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
Alleen gezonde dieren mogen gevaccineerd worden. Laat het vaccin voordat het wordt toegediend op een temperatuur van +15 tot +25°C komen. Schudden voor gebruik. Dit product bevat minerale olie. Onbedoelde injectie/zelfinjectie kan pijn en zwelling veroorzaken, vooral als de injectie in een gewricht of vinger plaatsvindt. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot verlies van de aangetaste vinger als er niet onmiddellijk medische hulp wordt verleend. Gekoeld bewaren en transporteren bij +2 tot +8°C en beschermd tegen licht. Niet in de vriezer bewaren.

VERPAKKING:
10 doses per flacon (20 ml) en 50 doses per fles (100 ml).

REGISTRATIENUMMER:
REG NL 10460, UDD.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spanje.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.