Op donderdag 15 september 2022 organiseerde HIPRA en Trouw Nutrition de eerste Coccidiosis Prevention Day. Tijdens dit event werd er door (inter)nationale gastsprekers kennis en ervaring gedeeld over coccidiose vaccinatie in de vleeskuikenhouderij. Aan bod kwamen de nieuwste innovaties, preventie van coccidiose en kreeg men een update van marktontwikkelingen in Europa, Nederland en België.

PROGRAMMA

14.00 Ontvangst
14.30 Welkomstwoord & introductie
15.00 -17.30 Presentaties Gastsprekers:

  • Paul van Boekholt, Business Manager Hubbard
    ‘Update marktontwikkelingen in Europa, Nederland en België’
  • Bert Janssen, Animal Specialist Poultry Trouw Nutrition
    ‘Omgaan met dysbiose, optimaliseren van darmgezondheid’
  • Joan Molist, Global Product Manager Poultry HIPRA
    ‘Coccidiosis vaccination as a tool to preserve the use of anticoccidial drugs’
17.30 Afronding & buffet

Wenst u meer info over preventie van coccidiose bij pluimvee? Kijk dan even verder op deze link: Coccidiosis in Poultry | Eimeria Prevention

Paul van Boekholt

Business Manager North Europe Hubbard

Tijdens zijn studie richtte hij zich op een combinatie van pluimvee en bedrijfskunde aan de Landbouwhogeschool in ‘s-Hertogenbosch en daarna aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, waar hij “Cum Laude” afstudeerde met een MSc in Pluimveefokkerij en Gezondheid & Ziekteleer. Na zijn studie begon hij zijn pluimveecarrière in 1991 bij Voerfabriek/Vleeskuikenintegratie ‘Hendrix Voeders’ in zijn geboorteplaats Boxmeer. Omdat de pluimveefokkerij hem echter altijd meer aansprak dan de diervoederindustrie, trad hij eind 1992 in dienst bij pluimveefokker Hubbard. Sindsdien heeft hij in verschillende leidinggevende functies binnen Hubbard in Europa gewerkt. Momenteel is hij verantwoordelijk voor Noord-Europa en de marketing op mondiaal niveau.

Van 1999 tot 2006 was hij voorzitter van de NOP Fokkers in Nederland en bestuurslid van de het Productschap (PPE) en in 2008 was hij medeoprichter en eerste voorzitter van de European Poultry Breeders Association (EPB) in Brussel. Hij was ook een van de initiatiefnemers van de oprichting van de nieuwe Europese vereniging ‘ELPHA’, die de Europese pluimveefokkers (EPB), exporteurs van broedeieren en eendagskuikens (voorheen EPEXA) en pluimveebroederijen (voorheen AEH) vertegenwoordigt. Van 2017 tot 2020 was hij bestuurslid van de Nederlandse pluimveevereniging ‘COBK’, die de Nederlandse broederijen en primaire pluimveehouders vertegenwoordigt.

Sinds 1998 is Paul actief betrokken bij de introductie van Hubbard Premium rassen in vele landen in Europa en daarbuiten en staat hij in nauw contact met diverse producenten, retailers, foodservicebedrijven en NGO’s over de introductie van nieuwe concepten in de vleeskuikenmarkt. Eind 2020 werd hij ook uitgenodigd als lid van de Technical Working Group van G.A.P. in de VS.
paul.vanboekholt@hubbardbreeders.com

Paul van Boekholt

Bert Janssen

Animal Specialist Poultry Trouw Nutrition

Bert is geboren en opgegroeid op een pluimvee-varkensbedrijf in het zuiden van Nederland. Al vroeg was voor hem duidelijk dat pluimvee interessanter was dan varkens. Bij zijn schoolkeuze heeft hij daar al rekening mee gehouden. Na school (1980) kon hij starten bij Hendrix Voeders, als voorlichter in de buitendienst voor vleeskuikens. Zeer interessant om dagelijks bedrijven te bezoeken en samen met de pluimveehouder te streven naar betere resultaten. Dit werk heeft hij 27 jaar gedaan. In die periode deed hij ook veel projectmatige zaken zoals bijvoorbeeld know how projecten in Japan en Zuid-Korea. Daarnaast was hij ook regelmatig op reis voor het zusterbedrijf Euribrid die een wereldwijde afzet van Hybro fokkerijproducten hadden. Hij bezocht dan grote integraties in bijvoorbeeld Mexico, Argentinië, Zuid Afrika, Filipijnen en Saudi-Arabië waar hij zich vooral op de vleeskuikens richtte.
Om zich nog meer in nutritie te verdiepen is hij in 2008 overgestapt naar Trouw Nutrition. Behalve vleeskuikens is hij zich hier ook meer met leghennen bezig gaan houden. Zij huidige werkzaamheden bestaan grotendeels uit technische ondersteuning van zijn klanten, de mengvoerindustrie in Benelux en Scandinavië, die premixen en additieven afnemen.

Joan Molist Badiola

DVM, MSc, Global Product Manager, Poultry B.U. Laboratorios HIPRA

Joan Molist behaalde in 2015 een graad in diergeneeskunde aan de universiteit van Zaragoza (Spanje) en in 2016 een MSc in kwaliteitsborging aan de universiteit van Barcelona (Spanje).

Na zijn studie werkte hij als dierenarts bij de volksgezondheidsautoriteiten van Spanje, waar hij zich met richtte op het welzijn en de hygiënische omstandigheden van de dierlijke productie (varkens, herkauwers en pluimvee), en als technisch dierenarts in Spaanse bedrijven van producten van dierlijke oorsprong, zoals Leche Pascual S.A. & Casa Tarradellas S.A.

In 2018 trad hij in dienst bij HIPRA Laboratories als Clinical Trial Monitor in de Scientific Marketing Unit, gericht op het ontwerp en het beheer van vaccinproeven bij verschillende diersoorten, met name in de pluimveesector. Vanaf april 2020 is hij Global Product Manager gespecialiseerd in vaccins tegen aviaire coccidiose voor kortlevende vogels. Tegenwoordig legt hij zich toe op de marketing en het technisch management van deze vaccins, het ondersteunen van het salesteam, de klanten en het ontwikkelen van nieuwe informatie en artikelen over coccidiose en vaccins.

Over HIPRA

HIPRA is een Europees multinationaal farmaceutisch bedrijf dat zich richt op preventie en diagnose voor de gezondheid van mens en dier, met een breed scala aan innovatieve vaccins en  geavanceerde diagnostische services. Onderzoek staat bij HIPRA hoog in het vaandel. Afgelopen 10 jaar zijn er 22 innovatieve vaccins gelanceerd en heeft HIPRA de toon gezet in de ontwikkeling van vaccinatietechnologie. Het bedrijf besteedt 10% van haar jaaromzet aan R&D-activiteiten. Op het gebied van vaccinproductie behoort HIPRA, door haar jarenlange kennis en ervaring, bij de wereldtop van farmaceutische bedrijven voor de veterinaire sector.

Over Trouw Nutrition

Wij zijn Trouw Nutrition en van onze voeding ga je groeien
Wij willen zoveel mogelijk dieren goed voeden. We zorgen voor de beste nutritionele oplossingen. Voor alle boerderijdieren en voor de hele keten die voorafgaat aan het voeden. We bieden totaaloplossingen, maar leveren bijvoorbeeld ook alleen additieven, premixen of advies. Omdat we geloven dat alle dieren waar we mee samenleven de beste nutritie verdienen. Onze producten zijn ecologisch en economisch onderscheidend. Onze kennis is toonaangevend. Samen met het team van experts achter het Poultry Research Centre in Spanje doen we onderzoek naar een efficiënt en duurzaam gebruik van voer, de productieprestatie en de gezondheid en het welzijn van pluimvee en konijnen. Recent werd een gloednieuwe gezondheidsunit geopend. We investeren in innovatie omdat we weten dat goed voer met veel meer te maken heeft dan alleen goede grondstoffen. Dus zorgen we niet alleen voor het beste product, maar ook voor de juiste ondersteuning en innovaties. Elke dag, maar nooit alledaags. We zetten wereldwijd de standaard in de agrarische sector en hebben hier al bijna 100 jaar een sterke verbondenheid met de lokale boerengemeenschap. We zijn loyaal, zoals onze naam belooft. Zodat we samen meer kunnen doen met minder grondstoffen, minder inspanning en minder belasting voor het milieu. Duurzame nutritie, noemen we dat. Voor het dier én voor het bedrijf. Voor vandaag en voor morgen.

Gebruik van coccidiose vaccins in een rotatie programma bij slachtkuikens
Resistentie tegen geneesmiddelen is een probleem waar dieren worden gehouden onder intensieve omstandigheden en waar medicijnen worden gebruikt om parasitaire infecties te bestrijden. Dit geldt met name voor de anticoccidiose middelen die worden gebruikt voor de preventie van coccidiose, veroorzaakt door protozoa van het geslacht Eimeria bij pluimvee.

Challenge de status quo
De huidige marktsituatie dwingt ons om continu de status quo te challengen. Correcte nutrientwaardes die zo goed mogelijk rekening houden met de behoeftes van het dier worden steeds belangrijker, niet alleen om kosten te besparen maar ook op vlak van duurzaamheid door het verminderen van nutriëntexcretie. Welke acties kan je als bedrijf ondernemen? Trouw Nutrition zocht het voor je uit. Lees hier onze tips voor het doorvoeren van voeroptimalisaties.

Goed stalmanagement bij gevaccineerde vleeskuikens resulteert in optimale immuniteit tegen coccidiose
Om coccidiose in een vleeskuiken koppel tegen te gaan moet er aan een tweetal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet het vaccin zorgvuldig worden toegediend, zodat alle dieren het in voldoende mate kunnen opnemen, en ten tweede moet het stalmanagement dusdanig georganiseerd zijn dat de vaccinstam goed in de dieren kan circuleren.

Keuze cocccidiose vaccin bij pluimvee
Het gebruik van coccidiose vaccins in leg- en vermeerderingsdieren is een maatregel die ronde na ronde als routine wordt uitgevoerd. Op jonge leeftijd kan inzet van deze producten, zonder schade, een levenslange immuniteit geven. Het is zeker belangrijk om op de veiligheid van het vaccin en op de werkzaamheid te letten, omdat niet alle vaccins hetzelfde zijn. Door veldgebruikers wordt met name veiligheid vaak aan de orde gesteld..

Vaccineren tegen coccidiose geeft rust en minimaliseert antibioticagebruik
De ziekte coccidiose kan enorme problemen veroorzaken op een pluimveebedrijf. Een gerichte aanpak is daarom noodzakelijk om deze ziekte te voorkomen. Wereldwijd zien we dat vaccineren tegen coccidiose toeneemt omdat dit de juiste bescherming biedt. Op een pluimveebedrijf in Friesland, waar gemiddeld 50.000 vleeskippen worden gemest, wordt al 2 jaar gevaccineerd tegen coccidiose. Volgens deze pluimveehouder is er meer rust in de stal en hoeft er nauwelijks meer antibiotica toegediend te worden.

Van sprayen naar in-ovo vaccinatie
Bij de traditionele spray vaccinatie zijn een aantal factoren van essentieel belang om er voor te zorgen dat de kuikens de juiste immuniteit op bouwen. De nieuwe in-ovo toepassing van HIPRA biedt meer gebruiksgemak en zekerheid. Het nieuwe vaccin heeft onlangs de Europese registratie verkregen.

Challenge de status quo
De huidige marktsituatie dwingt ons om continu de status quo te challengen. Correcte nutrientwaardes die zo goed mogelijk rekening houden met de behoeftes van het dier worden steeds belangrijker, niet alleen om kosten te besparen maar ook op vlak van duurzaamheid door het verminderen van nutriëntexcretie. Welke acties kan je als bedrijf ondernemen? Trouw Nutrition zocht het voor je uit. Lees hier onze tips voor het doorvoeren van voeroptimalisaties.

HIPRA Contacten

Maartje Wilhelm

Maartje Wilhelm
Business Unit Manager
E: maartje.wilhelm@hipra.com
T: 06 8264 5058

Jeroen Jansman

Pieter Kuhne
Technisch Service Dierenarts
E: pieter.kuhne@hipra.com
T: 06 8289 6434

Jeroen Jansman

Jeroen Jansman
Key Accountmanager
E: jeroen.jansman@hipra.com
T: 06 1382 6591

TROUW Contact

Jeroen Jansman

Dick Pannekoek
Technical Specialist V2F Monogastrics
E: dick.pannekoek@trouwnutrition.com
T: 06 1268 3226