Registratienummer: EU/2/16/194/001-003

Suspensie en oplosmiddel voor orale spray voor kippen.

SAMENSTELLING PER DOSIS
(0,007 ml) niet-verdund vaccin: Eimeria acervulina-stam 003,332 tot 450 gesporuleerde oöcysten; Eimeria brunetti-stam 034, 213 tot 288 gesporuleerde oöcysten; Eimeria maxima-stam 013, 196 tot 265 gesporuleerde oöcysten; Eimeria necatrix-stam 033, 340 tot 460 gesporuleerde oöcysten en Eimeria tenella-stam 004, 276 tot 374 gesporuleerde oöcysten.

OPLOSMIDDEL:
HIPRAMUNE®T.

INDICATIES:
Kippen: voor actieve immunisatie van kippen vanaf 1 dag oud voor het reduceren van klinische symptomen (diarree), darmlaesies en oöcystenoutput geassocieerd met coccidiose veroorzaakt door Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix en Eimeria tenella. Duur van immuniteit: 60 weken na vaccinatie in een omgeving waar de recirculatie van öocysten mogelijk is.

WIJZE VAN TOEDIENINGSWEG:
Door grove spray met behulp van een geschikt hulpmiddel. Vóór het starten van de voorbereiding, dient u ervoor te zorgen dat u een schone houder beschikbaar hebt met voldoende capaciteit voor het klaarmaken van de verdunde vaccinoplossing: capaciteit van 280 ml, 1.400 ml of 2.800 ml respectievelijk voor flacons met 1.000, 5.000 of 10.000 doses. Voeg water op kamertemperatuur toe (223 ml, 1.115 ml of 2.230 ml water respectievelijk voor flacons met 1.000, 5.000 of 10.000 doses). Schud de flacon met oplosmiddel. Verdun de inhoud van de flacon met schoon water op kamertemperatuur in een geschikte houder. Schud de vaccinflacon en verdun de inhoud in de vorige oplossing. Vul het reservoir van het spray-instrument met al de klaargemaakte vaccinoplosssing. Houd de verdunde vaccinoplossing in continue homogenisatie door een magnetische roerder te gebruiken terwijl het vaccin via een grove spray wordt toegediend aan de kuikens. Om de uniformiteit van het vaccin te verbeteren, dient u de kuikens in de transportdoos te houden gedurende minstens 1 uur, zodat ze alle vaccindruppels innemen. Daarna kunt u de kuikens in de stal plaatsen en verder gaan met uw normale werkzaamheden. DOSERING: Een dosis vaccin (0,007 ml) vanaf 1 dag oud.

BIJWERKINGEN:
Geen.

WACHTTIJD:
0 dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:

Het vaccin zal geen andere diersoorten beschermen dan kuikens tegen coccidiose en het is alleen doeltreffend tegen de aangegeven Eimeria-soorten. Kuikens moeten strikt op een bodem gehouden worden die recirculatie van oöcysten toelaat tijdens de eerste 3 weken na vaccinatie. Vaccineer alleen gezonde kippen. Het wordt aanbevolen om strooisel te verwijderen en de faciliteiten en het materiaal te reinigen tussen productiecycli om veldinfecties te reduceren. Er mogen geen coccidiostatica of andere middelen met anticoccidiale activiteit worden gebruikt in de voeding of het water gedurende minstens 3 weken na de vaccinatie van de kippen. De correcte replicatie van de vaccinoöcysten en, als gevolg daarvan, de ontwikkeling van een solide immuniteit kunnen hierdoor in het gedrang komen. Bovendien zou de verbetering van bescherming door herinfecties met oöcysten ook beperkt zijn. Bewaar en transporteer het vaccin gekoeld (2-8 °C). Niet invriezen.

HOUDBAARHEID:
Na het openen van de primaire verpakking: onmiddellijk gebruiken. Levensduur na verdunning volgens de aanwijzingen: 10 uur.

VERPAKKING:
Eén flacon van 1.000 doses en één flacon met 50 ml oplosmiddel. Eén flacon van 5.000 doses en één flacon met 250 ml oplosmiddel. Eén flacon van 10.000 doses en één flacon met 500 ml oplosmiddel.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer informatie: +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking.

Registratienummer: EU/2/18/233/001-003.

suspensie en oplosmiddel voor orale spray voor kippen.

SAMENSTELLING:
Actieve stoffen per dosis (0,007 ml): Eimeria acervulina, stam 003, 332 – 450*; Eimeria maxima, stam 013, 196 – 265*; Eimeria mitis, stam 006, 293 – 397*; Eimeria praecox, stam 007, 293 – 397*; Eimeria tenella, stam 004, 276 – 374*. * Aantal gesporuleerde oöcysten.

OPLOSMIDDEL:
HIPRAMUNE®T.

INDICATIES:
Voor de actieve immunisatie van kuikens vanaf 1 dag oud, ter vermindering van intestinale laesies en oöcystenproductie geassocieerd met coccidiose veroorzaakt door Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria praecox en Eimeria tenella en ter vermindering van klinische tekenen (diarree) geassocieerd met Eimeria acervulina, Eimeria maxima en Eimeria tenella. Aanvang van immuniteit: 14 dagen na inenting.

WIJZE VAN TOEDIENING:
Oraal gebruik. De toedieningsmethode is grove spray met een daarvoor geschikt apparaat. Verdun het vaccin met de relevante volumes oplosmiddel (HIPRAMUNE® T) en water: 280 ml of 1400 ml of 2800 ml capaciteit voor respectievelijk elke flacon met 1000-dosis of 5000-dosis of 10.000-dosis. Voeg water op kamertemperatuur toe (223 ml of 1115 ml of 2230 ml water respectievelijk voor elke flacon met 1000-dosis of 5000-dosis of 10.000-dosis). Schud de flacon met oplosmiddel (HIPRAMUNE® T). Verdun de inhoud van de flacon met schoon water op kamertemperatuur in een daarvoor geschikte container. Schud de flacon met het vaccin (EVANT®) en verdun de inhoud ervan in de oplossing met water en oplosmiddel. Na verdunning wordt een paarsachtige suspensie verkregen. Vul het reservoir van het spray-apparaat met de volledige bereide vaccinsuspensie. Behoud de verdunde vaccinsupsensie in continue homogenisatie met gebruik van een magnetische roerder terwijl het vaccin via grove spray wordt toegediend aan de kuikens. Ter verbetering van de uniformiteit van de vaccinatie laat u de kuikens in de transportkist gedurende ten minste 1 uur, om ze alle vaccindruppels te laten innemen. Plaats de kuikens hierna voorzichtig terug op het strooisel en ga verder met de reguliere praktijken voor beheer. BIJWERKINGEN: Geen.

DOSERING:
Eén dosis vaccin (0,007 ml) vanaf een leeftijd van 1 dag.

WACHTTIJD:
Nul dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
Kippen dienen de eerste 3 weken na vaccinatie enkel op de vloer gehouden worden. Om veldinfecties te verminderen, wordt aanbevolen dat al het strooisel wordt verwijderd en dat de faciliteiten en gerelateerd materiaal dat in contact komt met gevaccineerde kippen, tussen de productiecycli door gereinigd worden. Er dienen gedurende ten minste 3 weken na de vaccinatie van kippen met dit product geen coccidiostatische stoffen of andere agenten met coccidiostatische activiteit via voeding of water gebruikt te worden omdat de anders de juiste replicatie van de vaccin oöcysten, en dientengevolge de ontwikkeling van solide immuniteit, gehinderd kunnen worden. Daarnaast hangt de duur van de immuniteit af van een omgeving die recycling van oöcysten toestaat, daarom dient een besluit om coccidiostatische stoffen te gebruiken in de periode na 3 weken na vaccinatie genomen te worden met overweging van de potentiële negatieve impact op de duur van de immuniteit van dit product. Gekoeld bewaren en vervoeren (2 ºC – 8 ºC). Niet invriezen. Houdbaarheid van het diergeneesmiddel zoals verpakt voor de verkoop: 10 maanden.

HOUDBAARHEID:
Na oplossing volgens aanwijzing: 10 uur.

VERPAKKING:
Kartonnen doos met één flacon 7 ml (1000 doses) EVANT® en één flacon 50 ml HIPRAMUNE® T; kartonnen doos met één flacon 35 ml (5000 doses) EVANT® en één flacon 250 ml HIPRAMUNE® T; doos met één flacon 70 ml (10.000 doses) EVANT® en één flacon 500 ml HIPRAMUNE® T.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer informatie: +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking.

Registratienummer: EU/2/22/284/001-006.

Levend verzwakt vaccin tegen coccidiose voor in-ovo toediening.

SAMENSTELLING:
Werkzame stoffen per dosis (0,006 ml): Eimeria acervulina, stam 044, 598 – 809*; Eimeria maxima, stam 013, 352 -476*; Eimeria praecox, stam 007, 235 – 317*; Eimeria tenella, stam 004, 221 – 299*. * Aantal gesporuleerde oöcysten afgeleid van vroegrijpe verzwakte lijnen van coccidia. OPLOSMIDDEL: HIPRAHATCH®.

INDICATIES:
Voor de actieve immunisatie van kippen om klinische symptomen (diarree), darmlaesies en oöcystenproductie geassocieerd met coccidiose veroorzaakt door Eimeria acervulina, Eimeria maxima & Eimeria praecox te verminderen, en voor de vermindering van klinische symptomen, darmlaesies en oöcystenproductie geassocieerd met coccidiose veroorzaakt door Eimeria tenella.

DOELDIERSOORTEN:
geëmbryoneerde kippeneieren.

WIJZE VAN TOEDIENING:
In-ovo toediening. Dien één enkele injectie van 0,05 of 0,1 ml van het verdunde vaccin toe in elk kippenei na 18 dagen embryonatie. Er kan een geautomatiseerde machine voor het injecteren van eieren worden gebruikt. In-ovo-apparatuur moet vooraf worden gekalibreerd om ervoor te zorgen dat een dosis van 0,05 of 0,1 ml wordt toegediend. De instructies voor de kalibratie en het gebruik van de apparatuur moeten strikt worden gevolgd om de juiste dosis in het vruchtwater van het bevruchte ei toe te dienen.

BIJWERKINGEN:
Geen bekend.

WACHTTIJD:
Nul dagen.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN:
Kippen moeten de eerste 3 weken na vaccinatie strikt op de grond worden gehouden. Gedurende ten minste 3 weken na het uitkomen van kippen uit eieren die met dit product zijn gevaccineerd, mogen geen anticoccidiale stoffen of andere middelen met een anticoccidiale activiteit via voer of water worden gebruikt, anders wordt de juiste replicatie van de vaccin-oöcysten en bijgevolg de ontwikkeling van een solide immuniteit , zou kunnen worden belemmerd. Gekoeld bewaren en transporteren (2-8ºC). Niet bevriezen. Houdbaarheid na verdunning volgens instructies: 10 uur. Houdbaarheid na mengen met GUMBOHATCH®: 2 uur.

INTERACTIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN ANDERE VORMEN VAN INTERACTIE:
Er zijn veiligheids- en werkzaamheidsgegevens beschikbaar die aantonen dat dit vaccin vóór gebruik met GUMBOHATCH® kan worden gemengd en gelijktijdig in ovo kan worden toegediend. De productinformatie van GUMBOHATCH® dient te worden geraadpleegd voor toediening van gemengde producten.

VERPAKKING:
Kartonnen doos met één injectieflacon EVANOVO® met 6 ml (1.000 doses); kartonnen doos met één injectieflacon EVANOVO® met 12 ml (2.000 doses); kartonnen doos die in de handel mag worden gebracht. VOORWAARDE VERSTREKKING: onder geneeskundig voorschrift.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze.

Registratienummer: EU/2/19/245/001-005.
Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie voor kippen.

SAMENSTELLING:
PER DOSIS (0,05 ml voor een in ovo dosis of 0,2 ml voor een subcutane dosis): Levend verzwakte infectieuze bursitis virus (IBDV), stam 1052: 101.48 – 102.63 PU (Potentie Eenheden). Hulpstoffen: IBDV-specifieke antilichaamoplossing: 2,7×106 VNU (Virus Neutralisatie Eenheden) van IgY per flacon.

DOELDIERSOORTEN:
 Kippen en geëmbryoneerde kippeneieren.

INDICATIES:
VOOR GEBRUIK: Voor actieve immunisatie van 1-dag oude vleeskuikens en geëmbryoneerde vleeskuikeneieren om klinische symptomen en laesies van de bursa van Fabricius te verminderen, veroorzaakt door een zeer virulente infectieuze bursitis bij vogels. Het begin van de immuniteit hangt af van het niveau van maternale antilichamen van de partij kippen en zal zelfs dan verschillend zijn voor individuele kippen. In de praktijk hebben onderzoeken bij commerciële vleeskuikens een aanvang van immuniteit aangetoond tussen de leeftijd van 24 dagen en 28 dagen.DUUR VAN IMMUNITEIT: tot een leeftijd van 43 dagen. De werkzaamheid van het vaccin is aangetoond in vleeskuikens met een gemiddeld MDA niveau van 4.500 tot 5.100 ELISA eenheden bij het uitkomen.

BIJWERKINGEN:
In laboratoriumonderzoeken kwam depletie van lymfocyten zeer vaak voor, gevolgd door een herbevolking van lymfocyten en de regeneratie van de bursa van Fabricius. Deze depletie veroorzaakt geen immunosuppressie bij kippen.

WIJZE VAN TOEDIENIN EN DOSERING:
Via de in ovo toedieningsweg: Dien één enkele injectie van 0,05 ml van het gereconstitueerde vaccin toe in de amnionzak van elk kippenei op 18 dagen na embryonisatie. Via de subcutane toedieningsweg: Dien één enkele injectie van 0,2 ml van het gereconstitueerde vaccin toe onder de huid van de hals van elk kuiken op een leeftijd van 1 dag oud. Het is belangrijk op te merken dat de hoeveelheid oplosmiddel dat moet worden gebruikt voor het oplossen van het vaccin verschilt, afhankelijk van of het vaccin wordt in-ovo wordt toegediend bij geëmbryoneerde eieren, of via subcutane injectie bij eendagskuikens. Bereken en bereid het vereiste volume van het gereconstitueerde vaccin en houd daarbij rekening met de instructies in het doosje van het vaccin.

WACHTTIJD:
Nul dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR BEWAREN:
Lyofilisaat: Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren. Beschermen tegen licht. Oplosmiddel: Niet bewaren boven 25 °C.

VERPAKKING:
Kartonnen doos met 10 flacons met lyofilisaat van 1.000 doses. Kartonnen doos met 10 flacons met lyofilisaat van 2.000 doses. Kartonnen doos met 10 flacons met lyofilisaat van 2.500 doses. Kartonnen doos met 10 flacons met lyofilisaat van 4.000 doses. Kartonnen doos met 10 flacons met lyofilisaat van 5.000 doses. Kartonnen doos met 10 zakken met 200 ml oplosmiddel. Kartonnen doos met 10 zakken met 400 ml oplosmiddel. Kartonnen doos met 10 zakken met 800 ml oplosmiddel. Kartonnen doos met 10 zakken met 1.000 ml oplosmiddel. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer informatie: +32 (0)9 296 44 64

VOORWAARDE VERSTREKKING: onder geneeskundig voorschrift.

hipragumboro-cw

 Registratie: REG NL 107963 / BE-V395333.

 Het vaccin stimuleert actieve immuniteit tegen infectieuze bursitisvirus (ziekte van Gumboro). Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater.

SAMENSTELLING:
Levend geattenueerd infectieuze bursitisvirus, stam CH/80: 103,5 – 105,5 CCID50 (cell culture infective dose 50%). Voorkomen: gevriesdroogde, bruine tablet.

INDICATIE(S):Voor actieve immunisatie van kippen (vleeskuikens) met maternale antilichamen (MDA-ELISA doorbraaktiter van 115) om door de ziekte van Gumboro veroorzaakte klinische symptomen te voorkomen en gewichtsverlies en bursale laesies te verminderen. De aanvang van immuniteit is 14 dagen na de vaccinatie. De duur van de immuniteit is 30 dagen na de vaccinatie.

CONTRA-INDICATIE(S):
Geen.

BIJWERKINGEN:
In zeer zeldzame gevallen kan op dag 7 na de vaccinatie bij de vogels een duidelijke, tijdelijke lymfocytendepletie worden waargenomen. De repopulatie van de follikels door lymfocyten begint op dag 7 na de vaccinatie, en is 21 dagen na de vaccinatie het duidelijkst zichtbaar. Op dag 28 na de vaccinatie blijven alleen milde laesies achter bij sommige vogels. Dit veroorzaakt geen immuunonderdrukkend effect.

DOELDIERSOORT(EN):
Kippen. Niet gebruiken bij leghennen en moederdieren.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK:
Dien één dosis van het vaccin toe per kip via het drinkwater. De meeste commercieel gekweekte kuikens worden uitgebroed met maternale antilichamen die het vaccin zouden kunnen neutraliseren. Daarom is het noodzakelijk om het juiste tijdstip voor vaccinatie te berekenen.. Toedieningsweg: Het is belangrijk om zuiver, koud water te gebruiken, zonder chloor en andere ontsmettingsmiddelen. Het volume water voor reconstitutie van het vaccin is afhankelijk van de dagelijkse waterconsumptie die samenhangt met de leeftijd van de vogels, de omgevingstemperatuur en de beheerspraktijken. Het volume water moet zodanig worden aangepast dat de vaccinoplossing in 1 tot maximaal 2 uur wordt opgedronken. Als de vogels een kortere of langere waterconsumptietijd hebben, pas dan het volume aan om de juiste tijd voor de waterconsumptie te garanderen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING:
De volgende maatregelen kunnen de opname van het vaccin verbeteren: Gedurende 1 tot 2 uur voor de vaccinatie mag geen water worden gegeven, zodat de vogels meer dorst hebben en kan worden gegarandeerd dat de totale hoeveelheid gereconstitueerd vaccin binnen 1 tot 2 uur wordt geconsumeerd. – Vaccinatie met drinkklok: Het wordt aangeraden om de drinkklokken leeg te maken en te reinigen tijdens de periode van wateronthouding. Als de periode van wateronthouding voorbij is, wordt het vaccin gereconstitueerd zoals hierboven beschreven en aan de vogels gegeven. – Vaccinatie met drinknippels: na de periode van wateronthouding kan een aanzienlijke hoeveelheid restwater in de lijnen achterblijven. Het is aan te raden om de lijnen leeg te maken en te vullen met de vaccinoplossing voordat de vogels toegang krijgen tot de drinknippels. – Zorg er altijd voor dat het voer beschikbaar is tijdens de vaccinatie. De vogels zullen onvoldoende drinken als ze geen toegang hebben tot voer.

WACHTTIJD(EN):
Nul dagen.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN:
Bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand. Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: 2 uur.

SPECIALE WAARSCHUWING(EN):
Vaccineer alleen gezonde dieren. De vaccinstam wordt uitgescheiden tot maximaal 10 dagen. In deze periode kan het zich dus verspreiden naar niet-gevaccineerde kippen. Passende maatregelen op het gebied van diergeneeskunde en veehouderij moeten worden getroffen om kruisbesmetting van tomen te vermijden. Gebruik geen drinkwater met chloor of ontsmettingsmiddelen. Het vaccin mag niet worden gebruikt bij vogels die geen maternale antilichamen hebben. Persoonlijke beschermingsuitrusting, bestaande uit ondoordringbare handschoenen, moet worden gedragen bij het hanteren van het diergeneesmiddel. Na gebruik handen en materiaal wassen en desinfecteren. In geval van accidentele ingestie, contact met de ogen of morsen op de huid, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

HOUDBAARHEID:
Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand. Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: 2 uur.

VERPAKKING:
Verpakking met 1 ‑acon met 1.000 doses. Verpakking met 1 ‑acon met 5.000 doses. Verpakking met 1 ‑acon met 10.000 doses. Verpakking met 10 ‑acons met 1.000 doses. Verpakking met 10 ‑acons met 5.000 doses. Verpakking met 10 ‑acons met 10.000 doses. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer informatie: +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking.

Registratie: REG NL-10154 / BE-V267005

SAMENSTELLING PER DOSIS
Levend aviare infectieuze Bursitis virus bij gevogelte, stam GM97: 102 – 103 EID50 (Embryo Infective Dose 50%). Verschijningsvorm: roodachtige tablet.

INDICATIES:
Actieve immunisatie van slachtkuikens met onbeduidende hoeveelheden maternale antistoffen (ELISA van 500 of minder) om sterfte door en symptomen en aandoeningen van de ziekte van Gumboro te reduceren. Het gevogelte kan worden ingeënt vanaf de eerste levensdag. De aanvang van de immunisatie is 14 dagen na de vaccinatie en de duur is 43 dagen na de vaccinatie.

 CONTRA-INDICATIES:
Niet gebruiken bij zieke vogels.
Niet gebruiken bij leg- en broedkippen.
Niet gebruiken in geÏnfecteerd koppels met klinische verschijnselen vertonen.

BIJWERKINGEN:
Toediening van een enkele dosis veroorzaakt lymfocytaire depletie in de bursa van Fabricius (in 50-75% van de follikels). Lymfocytentoename wordt 14 dagen na de vaccinatie waargenomen, en 28 dagen na de vaccinatie is er nog steeds iets van de depletie (5-25% van de follikels) waarneembaar. Deze lymfocytaire depletie brengt geen immunosuppresief effect met zich mee. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOELDIERSOORT(EN):
Kippen, slachtkuikens

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK:
Oraal, 1 dosis per slachtkuiken. Breek het vacuüm binnen in de ­flacon door middel van het enten van 10 ml drinkwater zonder chloor of andere ontsmettingsmiddelen. Voor toediening licht schudden tot de volledige resuspensie van het gevriesdroogde poeder.

Seronegatieve vogels kunnen vanaf de leeftijd van een dag worden gevaccineerd. De optimale leeftijd voor het vaccineren kan worden berekend aan de hand van het gehalte aan maternale antistoffen in kuikens van een dag oud (formule van Kouwenhoven). Er dienen ten minste 18 vogels te worden getest (bij voorkeur 24) van dezelfde groep volgens de volgende tabel. Alle vogels dienen een enkele vaccindosis te krijgen. Het nodige watervolume voor de reconstitutie is afhankelijk van de leeftijd van de vogels en van het beleid van de fokkerij. In het algemeen is 2 liter water nodig per 1.000 slachtkippen en leeftijd in dagen. Derhalve hebben 1.000 slachtkuikens van 14 dagen oud 28 liter water nodig om 1.000 vaccindoses de reconstitueren. Als de vogels meer of minder water nodig hebben, worden de volumen aangepast in overeenstemming met deze behoefte.

De toedieningswijze van dit vaccin is kritisch. De volgende overwegingen over het gebruik ervan verbeteren de toediening van het vaccin: Het water moet 1 à 2 uur voor de vaccinatie worden verwijderd om ervoor te zorgen dat het gereconstitueerde vaccin in 1 à 2 uur wordt gebruikt.

Voor drinkbakken: tijdens de onthoudingsperiode de drinkbakken leegmaken en reinigen. Het vaccin mengen volgens de aanbevelingen en aan het eind van de onthoudingsperiode, alle drinkbakken met het vaccinhoudende water bijvullen.

Voor drinknippels: een aanzienlijke hoeveelheid afvalwater blijft over in de buizen na de onthoudingsperiode van water. Aanbevolen wordt om de buizen te draineren en deze met het vaccinhoudende water te vullen alvorens de vogels bij de nippels te laten. Het vaccin mengen en de tank weer vullen. Het overtollige volume in de tank onder de afvoerklep berekenen en ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met dit watervolume wanneer het aantal doses dat moet worden toegevoegd wordt berekend. Er moet altijd voedsel beschikbaar zijn bij het vaccineren (de vogels drinken niet als ze geen voedsel hebben). Leidingwater toevoegen wanneer al het vaccinhoudende water is gebruikt.

Gebruik geen gechloreerd water of andere desinfectiemiddelen om het vaccin te reconstitueren.

De handen en werktuigen na gebruik wassen en desinfecteren.

 WACHTTIJD:
Nul dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C (in een koelkast). Beschermen tegen licht. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket / de doos.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN:
Uitsluitend gebruiken bij slachtkuikens met lage gehaltes aan maternale antistoffen (ELISA titers ≤ 500). De optimale dag voor vaccinatie van slachtkuikens wordt berekend naar de formule van Kouwenhoven. Als gevolg van resterende pathogeniteit in de bursa van Fabricius, dient het vaccin enkel te worden gebruikt in zones die zijn besmet met vvIBDV, behalve voor groepen vogels die klinische symptomen vertonen. Er is geen informatie beschikbaar over de interactie van dit vaccin met enig ander diergeneesmiddel. Derhalve is de veiligheid en werkzaamheid van dit produkt wanneer in combinatie wordt gebruikt met andere (op dezelfde dag of op andere tijdstippen) niet onderzocht. – Niet vermengen met een ander vaccin of immunologisch middel. – In geval van accidentale inname, oog- of huidcontact dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter te worden getoond.

HOUDBAARHEID:
Houdbaarheid na verdunning of reconstitutie volgens instructies: 1 uur.

VERPAKKING:
Doos met 1 ­acon van 1000 doses. Doos met 1 ­acon van 5000 doses. Doos met 10 ­acons van 1000 doses. Doos met 10 ­acons van 5000 doses. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer informatie: +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter in de verpakking.

Registratienummer: EU/2/23/298/001; EU/2/23/298/002; EU/2/23/298/003; EU/2/23/298/004.

Recombinant vaccin tegen hemorragische ziekte bij konijnen, in injecteerbare emulsie.

SAMENSTELLING:
Elke dosis van 0,5 ml bevat: recombinant RHDV2-viruscapside-eiwit, RP*≥ 0,7, (*) relatieve potentie (ELISA-test). Adjuvans: Lichte minerale olie.

INDICATIES:
Voor actieve immunisatie van konijnen vanaf de leeftijd van 30 dagen om de sterfte door hemorragische ziekte (RHD) veroorzaakt door konijnen te verminderen door het klassieke RHD-virus (RHDV) en variantstammen (RHDV2), waaronder zeer virulente stammen. Aanvang van immuniteit: 7 dagen voor RHDV2; 14 dagen voor RHDV. Duur van de immuniteit: 1 jaar. Kan gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding. Het vaccin is bedoeld om actieve immuniteit tegen te stimuleren RHDV en RHDV2. De werkzame stof van het vaccin is het recombinante RHDV2-capside-eiwit, dat zich automatisch assembleert tot virusachtige deeltjes

DOELDIERSOORTEN:
Konijnen

WIJZE VAN TOEDIENING:
Subcutaan gebruik.

DOSERING:
0,5 ml/dier. Basisvaccinatie: konijnen vanaf een leeftijd van 30 dagen. Hervaccinatie: jaarlijks.

BIJWERKINGEN:
Zeer vaak: verhoogde temperatuur, de hoogste individuele rectale temperatuurstijging was 1,15 ºC, die 24 uur later terugkeerde naar normale waarden.
Zeer vaak: er kan een ontsteking op de injectieplaats (< 2 cm) worden waargenomen. Deze lokale reacties verminderen geleidelijk en verdwijnen zonder dat ze nodig zijnbehandeling.

WACHTTIJD:
0 dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
Vaccineer alleen gezonde dieren. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame stof, het adjuvans of één van de hulpstoffen. Zwangere konijnen moeten voorzichtig worden behandeld om stress en het risico op abortus te voorkomen. Er is geen veiligheidsonderzoek uitgevoerd naar de voortplantingsprestaties bij mannelijke konijnen (rammen).

Speciale voorzorgsmaatregelen gebruiker:
Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelfinjectie kan hevige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral als het in een gewricht of vinger wordt geïnjecteerd; zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de aangedane vinger.
Wanneer u per ongeluk een injectie krijgt met dit diergeneesmiddel, dan onmiddellijk medisch advies inwinnen, ook al is er maar een zeer kleine hoeveelheid geïnjecteerd, en neem de bijsluiter mee. Als de pijn langer dan 12 uur aanhoudt na medisch onderzoek opnieuw medisch advies inwinnen.

Voor de arts: Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Ook al is het in kleine hoeveelheden geïnjecteerd, kan accidentele injectie met dit diergeneesmiddel een intense zwelling veroorzaken, dat bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs het verlies van een vinger. Deskundige, SNELLE, chirurgische aandacht is vereist en kan een vroege incisie noodzakelijk maken van het geïnjecteerde gebied, vooral als er sprake is van vingerpulp of pezen.

GEBRUIK:
Laat het vaccin op kamertemperatuur komen voor gebruik. Goed schudden vóór toediening. Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met een ander vaccin diergeneesmiddel. Er moet daarom worden besloten om dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel te gebruiken van geval tot geval. Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel. Gekoeld bewaren en vervoeren (2 °C – 8 °C). Niet bevriezen. Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

VERPAKKING:
10 glazen injectieflacons met 1 dosis (0,5 ml); 1 glazen injectieflacon met 10 doses (5 ml); 1 PET-flacon met 40 doses (20 ml); 1 PET-flacon met 200 doses (100 milliliter).

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64