Resultaten Gumboro veldstudie

HIPRA heeft samen met een aantal pluimveepraktijken een inventarisatie uitgevoerd naar de GUMBORO-virus veldsituatie in Nederland. Deze monitoring loopt nog steeds. Inmiddels zijn er meer uitslagen, maar voor de update zijn in de link de resultaten van 76 PCR uitslagen van Nederlandse vleeskuiken bedrijven verwerkt. In onderstaande afbeelding is weergegeven dat in 80 % van de PCR uitslagen een Gumboro veldvirus is aangetoond in de groep die niet voor Gumboro vaccineerde. In de bedrijven die een drinkwater vaccinatie op het bedrijf uitvoerden blijkt 21,7 % van de testuitslagen het veldvirus te detecteren. Op bedrijven die een recombinant vaccinatie op de broederij toepasten blijkt in 44,4 % van de PCR uitslagen in deze groep de Gumboro UK 2019 variant te worden aangetoond. Bij het gebruik van een immuun-complex vaccin op de broederij is in alle gevallen met PCR onderzoek de vaccinstam naar voren gekomen.

Voor de Gumboro drinkwater vaccinatie is er met de intermediate plus entstoffen minder vaak Gumboro veldvirus aangetoond in vergelijking tot geen vaccinatie of een drinkwater enting met een intermediaite entstof op de bedrijven.

De conclusie is dat tot nu toe het intermediate plus drinkwater vaccin HIPRAGUMBORO® GM97 en het immuuncomplex vaccin GUMBOHATCH® een goed antwoord blijken te  zijn ter bescherming van de vleeskuikens op de nieuwe Gumboro UK2019 variant.

Intermediate plus drinkwater vaccin

Immuun-complex vaccin op broederij

Gumbohatch

Voor productinformatie HIPRAGUMBORO® GM97 klik hier, voor GUMBOHATCH® klik hier