Polyvalent geïnactiveerd vaccin tegen rundermastitis, emulsie voor injectie.

SAMENSTELLING:
Escherichia coli (J5) geïnactiveerd > 50 RED60* Staphylococcus aureus (CP8) stam SP 140 geïnactiveerd.

INDICATIES:
voor gebruik in gezonde koeien en vaarzen, om het optreden en de ernst van de verschijnselen van klinische of subklinische mastitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus, coliformen of coagulase-negatieve stafylokokken te verminderen.

TOEDIENING:
intramusculair gebruik. Het vaccin voor toediening op een temperatuur van 15-25°C laten komen en schudden voor gebruik. De injecties dienen bij voorkeur afwisselend aan beide zijden van de nek gegeven te worden.

DOSERING:
dien een dosis (2ml) toe middels diepe intramusculaire injectie in de nekspieren, dien een eerste dosis 45 dagen voor verlossing en dien 1 maand daarna (ten minste 10 dagen voor het kalven) een tweede dosis. Een derde dosering dient 2 maanden daarna toegediend te worden.

BIJWERKINGEN:
anafylactische reactie kan zeer zelden optreden bij sommige gevoelige dieren die levensgevaarlijk kan zijn op basis van diergeneesmiddelenbewakingsrapportage na toelating. Er kunnen na toediening van één dosis vaccin lichte tot matige, voorbijgaande, plaatselijke reacties optreden. Dit zijn voornamelijk: zwelling (gemiddeld tot 5 cm2), die binnen 1 of 2 weken verdwijnt. In sommige gevallen kan er ook pijn optreden op de plaats van de injectie, die spontaan in maximaal 4 dagen verdwijnt.

CONTRA-INDICATIES:
geen.

WACHTTIJD:
geen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
alleen gezonde dieren dienen geïmmuniseerd te worden. Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. Immunisatie dient beschouwd te worden als één onderdeel in een complex mastitiscontroleprogramma. De gehele kudde dient geïmmuniseerd worden. Gekoeld bewaren en transporteren (2°C – 8°C) en beschermen tegen licht. Niet in de vriezer bewaren. Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneeskundig product aan de dieren toedient: Dit product bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelf-injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger; zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger.

VERPAKKING:
kartonnen doos met 20 injectieflacons met elk 1 dosis. Kartonnen doos met 1 injectieflacon met 5 doses. Kartonnen doos met 1 injectieflacon met 25 doses.

REGISTRATIENUMMER:
EU/2/08/092/001-010. UDD.

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Spain. Voor meer kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze.

emulsie voor injectie voor rundvee.

SAMENSTELLING:
lipoteichoisch zuur (LTA, Lipoteichoic Acid) van het bio­lm hechtingscomponent (BAC, Bio­lm Adhesion Component) van Streptococcus uberis, stam 5616 ≥ 1 RPU (Relative Potency Unit). Montanide ISA 907,1 mg. Monophosphoryl Lipide A (MPLA).

INDICATIES:
voor actieve immunisatie van gezonde koeien en vaarzen ter vermindering van het optreden van klinische intramammaire infecties veroorzaakt door Streptococcus uberis, ter vermindering van het celgetal in melkmonsters van Streptococcus uberis-positieve kwartieren en ter vermindering van melkproductieverliezen als gevolg van intramammaire infecties met Streptococcus uberis.

TOEDIENING:
intramusculair. Het vaccin vóór toediening op een temperatuur van +15 tot +25 ºC laten komen en schudden voor gebruik.

DOSERING:
dien een dosis (2 ml) toe middels diep intramusculaire injectie in de nekspieren volgens het volgende immunisatie-programma: eerste dosis ongeveer 60 dagen vóór de verwachte afkalfdatum, tweede dosis ten minste 21 dagen vóór de verwachte afkalfdatum en een derde dosis dient ongeveer 15 dagen na het afkalven te worden toegediend.

BIJWERKINGEN:
lokale zwelling met een diameter van meer dan 5 cm op de plaats van injectie is een veel voorkomende reactie na toediening van het vaccin. Deze zwelling zal 17 dagen na vaccinatie verdwenen zijn of duidelijk in omvang verminderd. In sommige gevallen kan de zwelling echter gedurende maximaal 4 weken aanhouden. In de eerste 24 uur na de injectie kan gewoonlijk een voorbijgaande stijging van de rectale temperatuur optreden (gemiddelde stijging van 1 °C, maar dit kan bij sommige dieren oplopen tot 2 °C).

CONTRA-INDICATIES:
geen.

WACHTTERMIJN:
nul dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN:
alleen gezonde dieren vaccineren. Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt. Gekoeld em transporteren (2 ºC – 8 ºC) en beschermd tegen licht. Niet om de vriezer bewaren Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het diergeneeskundig product aan de dieren toedient: dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie/zelf-injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder spoedig medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger.

VERPAKKING:
kartonnen doos met 20 glazen injectieflacons met elk 1 dosis (2 ml). Kartonnen doos met 1 PET injectieflacon met 5 doses (10 ml). Kartonnen doos met 1 PET injectieflacon met 25 doses (50 ml).Kartonnen doos met 1 PET injectie flacon met 50 doses (100 ml).

VERGUNNINGHOUDER:
LABORATORIOS HIPRA S.A. Avda. la Selva 135. 17170 Amer (Girona) Spanje.

REGISTRATIENUMMER:
EU/2/18/227/001-004 UDD.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.