Toename in-ovo vaccinatie op broederijen

In Nederland stijgt het aantal uitgevoerde in-ovo vaccinaties op broederijen gestaag. Er is steeds meer interesse in deze methode van enten. HIPRA heeft twee vaccins voor in-ovo toepassing op de markt gebracht. Het immuuncomplex vaccin GUMBOHATCH®, dat kuikens beschermt tegen het Gumboro virus en het coccidiose vaccin EVANOVO®. Omdat beide vaccins gecombineerd kunnen worden met andere in-ovo vaccins besluiten steeds meer vleeskuikenhouders, in overleg met hun bedrijfsdierenarts, over te gaan naar in-ovo vaccinatie op de broederij.

Optimale vaccinatie

Het immuuncomplex in-ovo vaccin GUMBOHATCH® beschermt de kuikens tegen het Gumboro virus. Het vaccin EVANOVO® bevat geattenueerde Eimeria stammen voor vroegrijpheid om een goede en gecontroleerde immuniteit te bieden tegen coccidiose bij vleeskuikens.

In het geval van het vaccin GUMBOHATCH® kan er door in-ovo vaccinatie op twee manieren een immuunrespons in het embryo worden bereikt:

  • De eerste wijze is een in-ovo enting waarbij het embryo wordt aangeprikt.
  • De tweede optie is een in-ovo vaccinatie in het amnionvocht rondom het embryo in het ei. Bij deze tweede methode wordt het embryo niet aangeprikt maar in het amnion gevaccineerd.

In tegenstelling tot de GUMBOHATCH® vaccinatie is voor de immuniteitsopbouw tegen coccidiose  uiterst belangrijk dat de in-ovo enting met EVANOVO® in het amnion gebeurt. In plaats van in-ovo vaccinatie wordt er ook steeds meer gepraat over een ‘’amnion-vaccinatie’’ in de eieren.

Doordat het EVANOVO® vaccin in het amnionvocht terecht komt is het embryo in staat om de entstof oraal op te nemen. Na orale opname begint de start van de immuniteitsopbouw tegen coccidiose. Hierdoor zijn de kuikens na het uitkomen uit het ei eerder beschermd tegen coccidiose.