Registratienummer:
NL 110841.

Samenstelling:
levend geattenueerd porcien reproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV), stam VP-046 BIS 103.5-105.5 CCID50 (celcultuur infectieuze dosis). Fosfaatbuffer oplossing.

Indicaties:
fokzeugen en fokgelten: voor actieve immunisatie van fokzeugen en fokgelten op varkenshouderijbedrijven getroffen door het Europese PRRS-virus ter vermindering van voortplantingsstoornissen, incidentie en duur van viremie, transplacentaire virusoverdracht, virale belasting van het weefsel en klinische verschijnselen geassocieerd met infectie door stammen van het PRRS-virus. Onder laboratorium omstandigheden verminderde vaccinatie van vrouwelijke dieren de negatieve invloed van een PRRS-virusinfectie op de prestaties van de biggen (mortaliteit en gewichtstoename) tijdens de eerste 28 levensdagen. De aanvang van immuniteit: 30 dagen na de vaccinatie. De duur van de immuniteit: 16 weken, aangetoond door middel van challenge. Varkens vanaf een leeftijd van 4 weken: voor actieve immunisatie van varkens op varkenshouderijbedrijven getroffen door het Europese PRRS-virus ter vermindering van klinische verschijnselen geassocieerd met een PRRS-virus-infectie, incidentie en duur van de viremie en de duur van virusuitscheiding door geïnfecteerde dieren. Onder experimentele omstandigheden werd aangetoond dat vaccinatie leidt tot een vermindering van de virale belasting van het weefsel in de longen. Onder veldomstandigheden werd, bij een PRRSV-infectie gedurende de afmest periode, een vermindering van de mortaliteit en van de negatieve invloed van de infectie op de dagelijkse gewichtstoename aangetoond. De aanvang van immuniteit: 4 weken na de vaccinatie. De duur van de immuniteit: 24 weken.

Toediening:
intramusculaire of intradermale route; gebruik geschikt apparaat.

Dosering:
2 ml via intramusculaire injectie of 0,2 ml via intradermale toediening.

Interactie met andere geneesmiddelen:
gegevens over de veiligheid en werkzaamheid zijn beschikbaar die aantonen aan dat dit vaccin gecombineerd kan worden met ERYSENG PARVO®, en toegediend kan worden op één injectieplaats. Vóór toediening van de gecombineerde producten dient de productinformatie van ERYSENG PARVO® te worden geraadpleegd. Verder verwijzen wij u naar de verpakking van het product/folders voor informatie over bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Verpakking:
IM: flacons van 10, 25, 50, 100 en 125 doses plus oplosmiddel. ID: flacons van 50, 100, 125 doses plus oplosmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:
Lyofilisaat: bewaren en transporteren bij 2 °C – 8 °C (in een koelkast). Niet in de vriezer bewaren. Bescherm tegen licht. Suspendeervloeistof: Bewaren en transporteren beneden 25 °C.

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona)SPAIN.

Indeling:
UDD. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met HIPRA BENELUX +32 (0)9 296 44 64.

 

Registratienummer:
EU/2/14/167/001-007.

Bestanddelen:
elke dosis (2 ml) bevat: Werkzame stoffen: geïnactiveerd porciene parvovirus, stam NADL-2 RP>1.15 *, geïnactiveerd Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ELISA > 3,34 log2 EI50% **. *RP, relatieve potentie (ELISA), ** EI50% -remming ELISA 50%. Adjuvans: HIPRAMUNE® Gd.

Doeldier:
varkens (zeugen, gelten).

Indicatie:
voor de actieve immunisatie van zeugen
voor de bescherming van nakomelingen tegen transplacentaire infectie veroorzaakt door porciene parvovirus. Voor de actieve immunisatie van zeugen en beren ter vermindering van klinische verschijnselen (huidlaesies en koorts) van vlekziekte als gevolg van Erysipelothrix rhusiopathiae serotype 1 en 2.

Aanvang van de immuniteit:
porciene parvovirus: vanaf het begin van de drachtperiode. E. rhusiopathiae: drie weken na voltooiing van het basisvaccinatieschema.

Duur van de immuniteit:
porciene parvovirus: vaccinatie verschaft de foetus bescherming gedurende de duur van de dracht. E. rhusiopathiae: vaccinatie beschermt tegen vlekziekte tot het moment van aanbevolen hervaccinatie (ongeveer zes maanden na het basisvaccinatieprogramma).

Dosering en toedieningsweg:
een dosis (2ml) toedienen door intramusculaire injectie diep in de nekspieren: Basisvaccinatieschema: aan varkens vanaf 6 maanden oud die niet eerder met het product zijn gevaccineerd moeten twee injecties met een interval van 3-4 weken worden gegeven. De tweede injectie moet 3-4 weken voorafgaand aan het dekken worden toegediend. Hervaccinatie: een enkele injectie moet 2-3 weken vóór elke dekking (ongeveer elke 6 maanden) worden toegediend.

Bijwerkingen:
Milde tot matige ontsteking op de injectieplaats, die doorgaans binnen vier dagen verdwijnt maar in enkele gevallen tot 12 dagen vaccinatie kan aanhouden. Een voorbijgaande verhoging van de lichaamstemperatuur binnen de eerste 6 uur na vaccinatie, die spontaan binnen 24 uur verdwijnt. Wachttijd:
nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
alleen gezonde dieren vaccineren. Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift.

Houdbaarheidstermijn:
diergeneesmiddel in verkoopverpakking: 2 jaar. Na eerste opening van de primaire verpakking: onmiddellijk gebruik. Na combinatie met UNISTRAIN® PRRS: 2 uur.

Verpakking:
flacons van 10, 25 en 50 doses.

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135.
17170 Amer (Girona) Spanje. Voor meer informatie: +32 (0)9 296 44 64