Registratienummer:
EU/2/17/214/001-005.

Bestanddelen:
per dosis (1 ml) bevat: recombinant verotoxine 2e van RP* ≥ 1,50 *RP – relatieve potentie (ELISA). Adjuvans: Aluminiumhydroxide (Aluminium) (2,117 mg) en DEAEdextran.

Doeldier:
varkens (biggen)

Indicaties:
varkens. Actieve immunisatie van biggen vanaf een leeftijd van 2 dagen om sterfte te voorkomen en klinische symptomen van oedeemziekte (veroorzaakt door verotoxine 2e geproduceerd door E.coli) te verminderen en het verlies van dagelijkse gewichtstoename te verminderen tijdens de afmestperiode bij infecties met verotoxine 2e producerende E.coli tot het slachten vanaf een leeftijd van 164 dagen.

Bijwerkingen:
milde ontsteking op de injectieplaats (< 5 cm in diameter), die zich normaal gesproken binnen drie dagen na de vaccinatie zonder behandeling herstelt. Milde depressie op de dag van de vaccinatie. Er is een temperatuurstijging van maximaal 1,1 °C waargenomen. De temperatuur keerde binnen 24 uur terug naar normale waarden

Gebruik tijdens dracht en lactatie:
wordt afgeraden tijdens de dracht en lactatie.

Aanvang van de immuniteit:
21 dagen na vaccinatie.

Duur van de immuniteit:
112 dagen na vaccinatie.

Contra-indicaties:
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, de adjuvantia of één vande hulpstoffen

Gebruik:
dien een enkele intramusculaire injectie van 1 ml toe in de nekspieren. Laat het vaccin voor toediening op kamertemperatuur (15 ºC tot 25ºC) komen. Goed schudden voor gebruik. Bij transport gekoeld bewaren (2 ºC tot 8 ºC). Niet bevriezen. Bescherm tegen licht. Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 10 uur.

Wachttijd: 
nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
alleen gezonde dieren vaccineren. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift

Vergunninghouder:
LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135 17170- AMER (Girona) Spanje. Voor meer informatie: +32(0)9 296 44 64.